• XII POWIATOWA EDYCJA ALERTU EKOLOGICZNO - ZDROWOTNEGO

      • Ogólnopolski Program Edukacyjny „Trzymaj Formę!”

      • 08.05.2023 21:43
      •  

       W bieżący roku szkolnym realizowaliśmy program „Trzymaj Formę”.

        Celem głównym programu jest zwiększenie świadomości uczestników dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie.

       Pogłębianie wiedzy o znaczeniu zbilansowanej diety i aktywności fizycznej dla organizmu człowieka.

      • więcej
      • Młodzi krajoznawcy na sejmiku.
      • Młodzi krajoznawcy na sejmiku.

      • 07.05.2023 14:53
      • 30 marca 2023 roku młodzi krajoznawcy z ZPO w Terpentynie wzięli udział w XXII Powiatowym Konkursie Krajoznawczym „Czy znasz swój region?”. Zmagania powiatowe poprzedziły eliminacje szkolne, w których uczniowie musieli wykazać się wiedzą z historii, geografii i przyrody oraz znajomością swojej „małej ojczyzny”. Kontynuacją  konkursu był XVII Powiatowy Sejmik Krajoznawczy, który odbył się 19 kwietnia bieżącego roku.
      • więcej
      • Pokazy pierwszej pomocy
      • Pokazy pierwszej pomocy

      • 24.04.2023 23:26

      • Dnia 18 kwietnia 2023 r. w naszej szkole odbyła się lekcja pokazowa udzielania pierwszej pomocy skierowana do uczniów klas 4-7. W lekcji uczestniczyło 80 uczniów. Pokazy przygotowała i prowadziła grupa wolontariuszek szkolnego koła PCK działającego przy Zespole Szkół Nr 2 w Kraśniku wraz z opiekunką Panią Jolantą Łapą.
        
      • więcej
      • Ogólnopolski Program Edukacyjny Akademia Lubella
      • Ogólnopolski Program Edukacyjny Akademia Lubella

      • 07.05.2023 14:54
      • W drugim półroczu nauki uczniowie klas VI-VIII realizowali program Akademia Lubella.
       Celem programu była edukacja młodzieży na temat potrzeby różnicowania produktów w codziennej diecie oraz uświadomienie uczniom, jak ważną rolę odgrywają one w odżywianiu. Nauka komponowania zróżnicowanych, wartościowych posiłków oraz prawidłowych zachowań związanych z niemarnowaniem jedzenia i doceniania samodzielnego przygotowywania posiłków i wartości płynących ze wspólnego ich spożywania.
      • więcej
      • Ścieżka sensoryczna dla przedszkolaków
      • Ścieżka sensoryczna dla przedszkolaków

      • 07.05.2023 14:54
      • Jednym z wielu zadań tegorocznego Alertu było wykonanie ścieżki sensorycznej.  Ścieżka zmysłów to stworzony tor przeszkód, który ma za zadanie pobudzić receptory dotykowe w stopach lub dłoniach osób korzystających z niej. Ma ona dobroczynne działanie na organizm dziecka, gdyż pozwala odkryć i zanurzyć się w naturze przez dotyk. Chodzenie po niej rozwija motorykę dużą, kształtuje zmysł równowagi i koordynację ruchową. Ponadto stymuluje receptory znajdujące się na stopach poprzez rozmaite wrażenia dotykowe.
        
      • więcej
      • Baterie zbieramy – o środowisko dbamy
      • Baterie zbieramy – o środowisko dbamy

      • 07.05.2023 14:55
      • W marcu 2023 r. zorganizowaliśmy w naszej szkole zbiórkę zużytych baterii.
       Celem akcji jest dbanie o środowisko naturalne, w którym żyjemy. Wykonaliśmy plakat informujący o rozpoczęciu akcji i zachęcaliśmy zarówno dzieci, jak i dorosłych do przynoszenia zużytych baterii i wrzucaniu ich do pojemników.

        
      • więcej
      • Olimpiada Zdrowia PCK
      • Olimpiada Zdrowia PCK

      • 07.05.2023 14:56
      • Dnia 27 marca 2023r. odbył się w naszej szkole etap szkolny 30.Edycji Olimpiady Zdrowia PCK.
       Olimpiada Zdrowia PCK, to konkurs, którego celem jest wykształcenie u dzieci i młodzieży potrzeby dbania o własne zdrowie i środowisko naturalne. Dzięki Olimpiadzie młodzi ludzie mogą nie tylko wykazać się wiedzą na temat szeroko rozumianego zdrowego stylu życia, ale także wprowadzić modelowe działania w swojej lokalnej społeczności
      • więcej