• Kalendarium roku szkolnego 2022/2023
    w Zespole Placówek Oświatowych im. Batalionów Chłopskich w Terpentynie

     

    WRZESIEŃ

    12.09.2022 r. (poniedziałek)

    Zebrania organizacyjne z rodzicami.

    PAŹDZIERNIK

    14.10.2021 r. (piątek)

    Dzień Edukacji Narodowej. Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkole podstawowej.

    31.10.2022 r. (poniedziałek)

    Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkole podstawowej. (1 z 8)

    LISTOPAD

    01.11.2022 r. (wtorek)

    Wszystkich Świętych.

    11.11.2022 r. (piątek)

    Narodowe Święto Niepodległości.

    28-29.11.2022 r. (poniedziałek)

    Zebrania z rodzicami.

    GRUDZIEŃ

    8-9.12.2022 r.

    Egzamin próbny ósmoklasisty.

    22.12.2022 r. (czwartek)

    Nauczyciele wpisują do dziennika elektronicznego klas IV-VIII przewidywane oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, a wychowawca przewidywaną ocenę zachowania.

    23.12-31.12 2022 r.

    Przerwa świąteczna (Boże Narodzenie).

    STYCZEŃ

    06.01.2023 r. (piątek)

    Trzech Króli – dzień wolny od zajęć.

    9.01.2023 r. (poniedziałek)

    Wystawienie ocen śródrocznych.

    12.01.2023 r. (czwartek)

    Zebranie RP klasyfikacyjne- śródroczne.

    16 stycznia-27 stycznia

    Ferie zimowe.

    LUTY

    03.02.2023 r. (piątek)

    Wywiadówki. Apel podsumowujący wyniki śródroczne.

    MARZEC

    21.03.2023 r. (wtorek)

    I Dzień Wiosny.

    KWIECIEŃ

    06.04-11.04.2023 r.

    Wiosenna przerwa świąteczna – Wielkanoc.

    25.04.2023 r. (wtorek)

    Zebrania z rodzicami.

    MAJ

    02.05.2023 r. (wtorek)

    Dzień wolny od zajęć dydaktycznych (2 z 8).

    23-25.05.2023 r.

    Egzamin ósmoklasisty (3,4,5 z 8).

    CZERWIEC

    08.06.2023 r.

    Boże Ciało.

    09.06.2022 r. (piątek)

    Nauczyciele wpisują do dziennika elektronicznego klas IV-VIII przewidywane oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, a wychowawca przewidywaną ocenę zachowania.

    09.06.2023 r. (piątek)

    Dzień wolny od zajęć dydaktycznych (6 z 8).

    15.06.2023 r. (środa)

    Wystawienie ocen rocznych i końcowych.

    19.06.2022 r. (poniedziałek)

    Zebranie klasyfikacyjne RP.

    21-22.06.2023 r. (środa, czwartek)

    Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (7,8 z 8).

    23.06.2023 r.(piątek)

    Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2022/2023.

     

    Kalendarium-roku-szkolnego-2022-23.pdf