• Zespół Placówek Oświatowych w Terpentynie

    • W skład Zespołu Placówek Oświatowych im. Batalionów Chłopskich
     w Terpentynie wchodzą następujące jednostki:

     • Przedszkole Gminne w Terpentynie
     • Punkt Przedszkolny w Filii Szkoły Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Terpentynie z siedzibą w Dzierzkowicach Woli 184
     • Filia Szkoły Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Terpentynie z siedziba w Dzierzkowicach Woli 184
     • Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Terpentynie
     • Schronisko Młodzieżowe w Dzierzkowicach Woli 184.