• Dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych
    w Szkole Podstawowej w Terpentynie w roku szkolnym 2022/23:

    • 31.10.2022 r.,
    • 02.05.2023 r.,
    • 3 dni na egzaminy ósmoklasisty: 23-25.05.2023 r.,
    • 09.06.2023 r.,
    • 21-22.06.2023 r.

     Dyrektor Anna Kazanowska