• XII POWIATOWA EDYCJA ALERTU EKOLOGICZNO - ZDROWOTNEGO

    • Olimpiada Zdrowia PCK
     • Olimpiada Zdrowia PCK

     • 07.05.2023 14:56
     • Dnia 27 marca 2023r. odbył się w naszej szkole etap szkolny 30.Edycji Olimpiady Zdrowia PCK.
      Olimpiada Zdrowia PCK, to konkurs, którego celem jest wykształcenie u dzieci i młodzieży potrzeby dbania o własne zdrowie i środowisko naturalne. Dzięki Olimpiadzie młodzi ludzie mogą nie tylko wykazać się wiedzą na temat szeroko rozumianego zdrowego stylu życia, ale także wprowadzić modelowe działania w swojej lokalnej społeczności
     • Olimpiada polega na zorganizowaniu czteroetapowego konkursu dla dzieci i młodzieży: szkolny, rejonowy, wojewódzki i finał ogólnopolski, w celu wyłonienia najlepszych liderów zdrowia. Na każdym etapie Olimpiady uczestnicy rozwiązują test wiedzy obejmujący zagadnienia związane z promocją zdrowia, zdrowym stylem życia, zdrowym żywieniem, promowaniem aktywności fizycznej i ekologii, w tym przeciwdziałaniu marnowania żywności i surowców.

      W tegorocznych eliminacjach szkolnych wzięło udział 16 uczniów z klas 6-8. Etap szkolny przebiegał w formie online i polegał na rozwiązaniu testu wyboru składającego się z 30 pytań.

      Do etapu rejonowego, który odbędzie się 21 kwietnia 2023r. w Kraśniku z największą ilością punktów zakwalifikował się uczeń z klasy 8a Bartosz Młynik. Miejsce drugie uzyskał uczeń z klasy 6b Wojciech Chmiel, trzecie miejsce ex aequo zajęli Natalia Łojek i Patryk Tomczyk z klasy 8a.

      Wszystkim uczestnikom Olimpiady serdecznie gratulujemy, a zwycięzcy życzymy sukcesów w kolejnym etapie konkursu.

       

      Koordynator szkolny

      Helena Łata

     • Wróć do listy artykułów