• Rok szkolny
  • Przedmiot
  • Okręg
  • Szukaj
  • 2022/2023

  • regionalny

    • Lena Jakubczak (kl. 3a)

    • Nagroda Główna w kategorii solistów
    • XXIII Powiatowy Przegląd Kolęd, Pastorałek i Zespołów kolędniczych – Trzydnik Duży. · regionalny · 2022/2023
  • lokalny

    • Magdalena Młynik

    • III miejsce
    • III Powiatowy Ekologiczny Konkursu Biochemicznego dla uczniów szkół podstawowych · lokalny · 2022/2023
    • Martyna Flis

    • laureat
    • X Edycja Powiatowego Konkursu Matematycznego "Kalejdoskop w Reju" 2023 · lokalny · 2022/2023
    • Bartosz Młynik

    • laureat
    • X Edycja Powiatowego Konkursu Matematycznego "Kalejdoskop w Reju" 2023 · lokalny · 2022/2023