• Oferta zajęć dodatkowych

    • L.p. 

     Nazwa zajęć

     Nauczyciel realizujący 

     Termin realizacji 

     1. 

     Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne 

     Jacek Zdenicki 

     Poniedziałek 7.30 - 8.00 

     2. 

     Koło BRD 

     Grzegorz Michałowski

     Grzegorz Wisiński 

     Czwartek 13:40 – 14:25 

     3. 

     Szkolne Koło PCK 

     Helena Łata 

     Piątek:13.40-14.25 

     4. 

     Kółko fotograficzne CYK 

     Iwona Młynik 

     Waldemar Bałoń 

     Wtorek 13. 40-14.25 

     5. 

     Kółko dziennikarskie “Kaczka” 

     Małgorzata Wójtowicz 

     Piątekiątek 7.30- 8.00 

     6. 

     “Na ścieżkach sztuki” – koło plastyczne „Paleta” 

      

     Małgorzata Adamczyk 

     Czwartek 13.40-14.25 

     w miarę potrzeb 

     7. 

     Szkolne Koło Sportowe 

     Marta Czarnecka 

     Środa 12.45-13.30 

     Piątek 12.45-13.30 

       

     Czartek 12.45-15.25 

      

     Środa 12.45-14.25   

     Środa 12.45-13.30 

     Piątek 12.45-13.30 

     Grzegorz Wisiński 

     Krzysztof Zdyb 

     Marcin Pituch 

     8. 

     Chór szkolny. 

     Jakub Tarnawski 

     Czwartek 12:45 – 16:00 

     9. 

      

      

     Koło programowania z wykorzystaniem języków wizualnych Scratch i robotów Lego Mindstorms 

     Grzegorz Michałowski 

     wtorek 14:25 – 15:25 

     10. 

     Szkolny Wolontariat 

     Monika Gągolewska,

     Anna Głowacka 

     Czwartek 7.30 - 8.00 

     Piętek 7.30 - 8.00