WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY

Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy 4

Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy 5

Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy 6

Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy 7

Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy 8

Wymagania programowe z chemii dla klasy 7

Wymagania programowe z chemii dla klasy 8

Wymagania edukacyjne z fizyki dla klasy 7

Wymagania edukacyjne z fizyki dla klasy 8

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy 4

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy 5

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy 6

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy 7

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy 8

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w klasach I-III

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy 4

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy 5

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy 6

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy 7

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy 8

Przedmiotowe zasady oceniania z języka niemieckiego dla klasy 7 oraz 8

Przedmiotowe zasady oceniania z informatyki dla klas IV -VIII

Przedmiotowe zasady oceniania z muzyki dla klas IV-VIII

Wymagania edukacyjne z plastyki dla klasy 4-7

Wymaganie edukacyjne z przyrody dla klasy 4

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 5

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 6

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 7

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 8

Wymagania edukacyjne z historii dla klasy 4-8

Wymagania edukacyjne z WOS dla klasy 8

Wymagania edukacyjne z edukacji dla bezpieczeństwa dla klasy 8

Wymagania edukacyjne z geografii dla klasy 5

Wymagania edukacyjne z geografii dla klasy 6

Wymagania edukacyjne z geografii dla klasy 7

Wymagania edukacyjne z geografii dla klasy 8

Wymagania edukacyjne z techniki dla klasy 4

Wymagania edukacyjne z techniki dla klasy 5

Wymagania edukacyjne z techniki dla klasy 6

Wymagania edukacyjne z religii dla klas IV-VIII