WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY

Klasy I – III

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w klasach I-III

Wymagania edukacyjne z religii dla klas I-IV

Klasa IV

Przedmiotowe zasady oceniania i wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy 4a oraz 4b

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy 4

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy 4

Przedmiotowe zasady oceniania i wymagania edukacyjne  z informatyki dla klas IV -VIII

Przedmiotowe zasady oceniania i wymagania edukacyjne z muzyki dla klas IV-VIII

Przedmiotowe zasady oceniania i wymagania z plastyki dla klas IV-VII

Wymaganie edukacyjne z przyrody dla klasy 4

Wymagania edukacyjne z historii dla klasy 4-8

Wymagania edukacyjne z techniki dla klasy 4

Wymagania edukacyjne z religii dla klas I-IV

Przedmiotowe zasady oceniania i wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klas IV-VIII

Klasa V

Matematyka:

Przedmiotowe zasady oceniania z matematyki – klasa V

Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie V

Język polski

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy 5

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy 5

Przedmiotowe zasady oceniania i wymagania edukacyjne  z informatyki dla klas IV -VIII

Przedmiotowe zasady oceniania i wymagania edukacyjne z muzyki dla klas IV-VIII

Przedmiotowe zasady oceniania i wymagania z plastyki dla klas IV-VII

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 5

Wymagania edukacyjne z historii dla klasy 4-8

Wymagania edukacyjne z geografii dla klasy 5

Wymagania edukacyjne z techniki dla klasy 5

Wymagania edukacyjne z religii dla klas V-VIII

Przedmiotowe zasady oceniania i wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klas IV-VIII

Przedmiotowe zasady oceniania z matematyki. Wymagania na poszczególne oceny. Klasa V

Klasa VI

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy 6

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy 6

Przedmiotowe zasady oceniania i wymagania edukacyjne  z informatyki dla klas IV -VIII

Przedmiotowe zasady oceniania i wymagania edukacyjne z muzyki dla klas IV-VIII

Przedmiotowe zasady oceniania i wymagania z plastyki dla klas IV-VII

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 6

Wymagania edukacyjne z historii dla klasy 4-8

Wymagania edukacyjne z geografii dla klasy 6

Wymagania edukacyjne z techniki dla klasy 6

Wymagania edukacyjne z religii dla klas V-VIII

Przedmiotowe zasady oceniania i wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klas IV-VIII

Przedmiotowe zasady oceniania z matematyki. Wymagania na poszczególne oceny. Klasa VI

Klasa VII

Przedmiotowe zasady oceniania i wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy 7a

Wymagania edukacyjne z chemii dla klasy 7

Wymagania edukacyjne z fizyki dla klasy 7

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy 7

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy 7

Wymagania edukacyjne  z języka niemieckiego dla klasy 7 oraz 8

Przedmiotowe zasady oceniania i wymagania edukacyjne  z informatyki dla klas IV -VIII

Przedmiotowe zasady oceniania i wymagania edukacyjne z muzyki dla klas IV-VIII

Przedmiotowe zasady oceniania i wymagania z plastyki dla klas IV-VII

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 7

Wymagania edukacyjne z historii dla klasy 4-8

Wymagania edukacyjne z geografii dla klasy 7

Wymagania edukacyjne z religii dla klas V-VIII

Przedmiotowe zasady oceniania i wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klas IV-VIII

Klasa VIII

Przedmiotowe zasady oceniania i wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy 8a oraz 8b

Wymagania edukacyjne z chemii dla klasy 8

Wymagania edukacyjne z fizyki dla klasy 8

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy 8

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy 8

Wymagania edukacyjne  z języka niemieckiego dla klasy 7 oraz 8

Przedmiotowe zasady oceniania i wymagania edukacyjne  z informatyki dla klas IV -VIII

Przedmiotowe zasady oceniania i wymagania edukacyjne z muzyki dla klas IV-VIII

Przedmiotowe zasady oceniania i wymagania z plastyki dla klas IV-VII

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 8

Wymagania edukacyjne z historii dla klasy 4-8

Wymagania edukacyjne z WOS dla klasy 8

Wymagania edukacyjne z edukacji dla bezpieczeństwa dla klasy 8

Wymagania edukacyjne z geografii dla klasy 8

Wymagania edukacyjne z religii dla klas V-VIII

Przedmiotowe zasady oceniania i wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klas IV-VIII