WAŻNE LINKI

Szkolnictwo  Instytucje
Kuratorium Oświaty w Lublinie Urząd Gminy w Dzierzkowicach
OKE Kraków Urząd Gminy w Józefowie nad Wisłą
CKE Gmina Kraśnik
MEN Gmina Urzędów
Sąsiednie szkoły Gmina Gościeradów
SP w Ludmiłówce  Informacyjna Agencja Samorządowa
SP w Wyżnicy  ULKS
ZS w Księżomierzu UTKS
ZS NR 2 w Kraśniku
ZS NR 1 w Kraśniku
ZS NR 3 w Kraśniku
ZSO w Urzędowie
ZS w Urzędowie
SP w Chruślinie
SP w Boiskach
PSP w Chruślankach Józefowskich
ZSO w Józefowie nad Wisłą
ZPO w Gościeradowie