PLAN LEKCJI – klasy I-VIII

Plan lekcji klas I – VIII na I semestr roku szkolnego 2019/2020

Plan lekcji poszczególnych klas oraz plan świetlicy na I semestr roku szkolnego 2019/2020