„Ile matematyki jest wokół nas?” – zajęcia kreatywności z matematyki w ZPO w Terpentynie

W ramach tegorocznych obchodów „Dnia matematyki” klasa 7b na zajęciach kreatywności wykonywała prace w grupach pt.: „Ile matematyki jest wokół nas?”. Swoje pomysły przedstawili w pracach graficznych wykonanych w dowolnych programach. Na lekcji zdalnej wyświetlając swoje ekrany opowiadali własne spostrzeżenia, ile jest matematyki wokół nas oraz w jaki sposób zainspirowali się pomysłem na swój plakat. Pomysłów było wiele: las- stosy ściętych walców przygotowanych do sprzedaży; człowiek- liczba jego tkanek, kości, włosów; budownictwo- grubości paneli, zakup odpowiedniej ilości metrów kwadratowych desek, wysokości drzwi; zwykły paragon to nie tylko wartość zakupów wyrażona liczbą;

art. Iwona Młynik

Zapraszamy do galerii

„Multimedialne słowniki obrazkowe” – innowacyjne pomysły uczniów ZPO w Terpentynie na lekcje języka niemieckiego

W ramach projektowych zadań innowacyjnych i aktywizujących uczniowie klas ósmych stworzyli na potrzeby lekcji języka niemieckiego multimedialne słowniki obrazkowe związane z tematem „Orientierung in der Stadt”, które stanowią nieocenioną pomoc przy utrwalaniu nowego słownictwa, jak również mogą zostać wykorzystane przy powtórkach i stanowią świetne przygotowanie do pracy klasowej. Mimo iż prezentacje dotyczyły tego samego tematu, w znacznym stopniu różniły się od siebie, co świadczy o tym, że ósmoklasiści potrafią być bardzo kreatywni a ich umiejętności TIK są na wysokim poziomie. Uczniowie wykazali się przy tym sprytem łączenia umiejętności z różnych dziedzin i świetnie im się to udało. Oto najciekawsze prace:

Kasia Kilian kl.8a- Orientierung in der Stadt

ZUZIA.MAZUR_KL_8B

Agata Michota-mini słowniczek do języka niemieckiego

MINI SŁOWNICZEK OBRAZKOWY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO-Angelika Soból

Orientierung in der Stadt- Paulina Czarnota kl.8a

Słownik języka niemieckiego-KingaFrankiewicz

art. Monika Staroch

Akcja wolontariatu ZPO w Terpentynie „Ze świątecznym pozdrowieniem”

Kolejne święta inne niż te, które pamiętamy a mimo to udało się zrealizować akcję Szkolnego Koła Wolontariatu „Ze świątecznym pozdrowieniem” i dostarczyć podopiecznym Domu Pomocy Społecznej w Popkowicach upominki przygotowane przez uczniów ZPO w Terpentynie. Już 2 tygodnie przed świętami uczniowie gromadzili zrobione przez siebie stroiki i ozdoby wielkanocne przy wsparciu opiekunów wolontariatu, pań J. Kramek i M. Staroch oraz przy pomocy pani M. Adamczyk, aby w Wielkim Tygodniu przekazać je wraz z najserdeczniejszymi życzeniami świątecznymi i aby wywołać choć na chwilę uśmiech na twarzach tych, którzy taki upominek otrzymają.
Cel akcji został osiągnięty: piękne upominki umiliły czas oczekiwania na święta a autorzy prac poczuli satysfakcję, że przyczynili się do bezinteresownego gestu w stronę innych – starszych ludzi, dla których myśl, że ktoś o nich pamięta jest bardzo ważna.
Uczniowie otrzymali oficjalne podziękowania od pensjonariuszy. Zdjęcia prac naszych uczniów można obejrzeć w galerii. Więcej zdjęć można również zobaczyć pod zamieszczonym linkiem do strony Facebook DPS w Popkowicach.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=269353611503204&id=105714391200461&anchor_composer=false

art. Monika Staroch

Zapraszamy do galerii

Informacja dla rodziców – nauka zdalna do 16 kwietnia….

Szanowni Rodzice!

 W związku z  nowymi wytycznymi do dnia 16 kwietnia naukę w trybie zdalnym będą realizowali uczniowie wszystkich klas szkoły podstawowej, przedszkola i punktu przedszkolnego.

1. W tym okresie, dla dzieci przedszkolnych oraz uczniów szkoły podstawowej  szkoła zapewni opiekę świetlicową oraz zajęcia zdalne na terenie szkoły.
Warunkiem jest  wypełnienie karty zgłoszenia przez  rodziców. (link do pobrania )
Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej/przedszkolnej podczas zdalnej nauki.
2.Rodzicami uprawnionymi do składania w/w wniosku są:
 1) rodzice dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

2) rodzice dzieci, którzy:
a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,

b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,

c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,

e) wykonują działania ratownicze,

f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),

g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

 h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,

 j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, i realizują zadania na terenie tych jednostek –

Warunkiem jest wniosek rodziców (karta zgłoszenia dziecko do świetlicy) – w załączeniu

3. Ze świetlicy szkolnej korzystają tylko dzieci osób wykazanych w punkcie 2 –

 Świetlica szkolna pracuje w dotychczasowych godzinach od 7.00 -15.00.

 Świetlica przedszkolna od 6.30-15.30.
4. Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej podczas nauki zdalnej jest dostępna w sekretariacie oraz na stronie internetowej szkoły oraz znajduje się w załączniku.
5. Dzieci będą miały możliwość uczestniczenia w lekcjach zdalnych prowadzonych przez nauczycieli pod opieką wychowawców świetlicy.
6. W czasie pobytu w świetlicy uczniowie z pomocą nauczycieli świetlicy będą wykonywali zadania w podręczniku i kartach pracy – zgodnie z tematem zajęć zdalnych.
7. Dzieci przebywające w świetlicy szkolnej przynoszą podręczniki zgodnie z planem lekcji na dany dzień.

8. Wyżywienie we własnym zakresie.

9. Szkoła dysponuje tabletami, z których uczniowie mogą korzystać w czasie zajęć zdalnych w świetlicy.

Dyrekcja ZPO w Terpentynie

STROFY O GMINIE DZIERZKOWICE – wytwory prac uczniów na zajęciach kreatywnych z historii w ZPO w Terpentynie

Uczniowie klasy piątej na zajęciach kreatywnych z historii podjęli się trudu napisania wierszy na temat swojej Małej Ojczyzny. Wiersze świadczą o dużej wrażliwości dzieci na  piękno otaczającego ich świata oraz przywiązaniu do ich miejsca zamieszkania. Są  proste i szczere, ale jak pisał Jerzy Liebert –„Najpiękniejsze poezja to są zwykłe słowa…”.  Dzięki rymom wiersze przyjemnie się czyta i szybko wpadają w ucho.

Poniżej prezentujemy niektóre z nich.

—————————————–

Moje miejsce

Tutaj jest moje miejsce na świecie,

W małej wioseczce- czy ją znajdziecie?

Wśród lasów zieleni,

Owocowych sadów czerwieni,

Nad lustrem wody źródlanej-

W wioseczce bliskiej sercu memu, kochanej.

Tutaj śpiew ptaków do życia mnie budzi,

Wśród moich bliskich, drogich mi ludzi.

Tu rechot żab do snu mnie tuli,

Gdy jestem smutna – mama przytuli.

To miejsce – to mój dom rodzinny,

Zawsze otwarty i gościnny.

W nim miłość panuje i zrozumienie,

Tutaj są moje korzenie.

———————————–

Dzierzkowice, Dzierzkowice…

Dzierzkowice, Dzierzkowice

kryją w sobie tajemnice.

Pola, lasy, łąki, maliny –

to są skarby tej pięknej krainy.

Tutaj mieszkam, tu chodzę do szkoły,

tu mam koleżanki, kolegów, jestem wesoły .

Dzierzkowice, Dzierzkowice,

to są piękne okolice .

Wola, Rynek, Góry, Zastawie,

Podwody, Ludmiłówka, Terpentyna,

tu wąwozy, pagórki –tam dolina.

To moja mała ojczyzna – nasza Gmina.

Filip Ż.

—————————————–

Dierzkowice Wola

Gdzieś na skraju lasu

leży sobie wioska.

Płynie przez nią rzeka –

To Wola dzierzkowska.

Jest tam stary młyn,

lecz wyglądem nie straszy.

Przypomina mieszkańcom

stare, dobre czasy.

Mamy swoją szkołę,

kort do tenisa mamy.

Latem na altanie

grilla odpalamy.

Ludzie tutaj dobrzy,

w polu ciężko pracują

i każdemu w potrzebie

pomoc oferują.

Julia S.

—————————————–

 

W Dzierzkowicach

W Dzierzkowicach mojej wiosce

życie płynie nam w beztrosce.

Teren bardzo jest ciekawy,

dużo wąwozów jest  na wyprawy.

Urząd Gminy każdy widzi,

w nim nasz Wójt kochany siedzi.

Przy fontannie na ławeczce

można usiąść na chwileczkę,

pysznych lodów zjeść gałeczkę.

Tuż przy szkole  mamy salę

oraz nową dużą halę.

Od lekarza do apteki

bardzo blisko pójść po leki.

Pomoc niesie popularna

Ochotnicza Straż Pożarna.

Nasza wieś też z tego słynie,

że przepiękną ma świątynię.

Taka właśnie ma kraina,

wyjątkowa nasza gmina.

Norbert M.

—————————————–

W województwie lubelskim , w powiecie kraśnickim

leży najpiękniejsza miejscowość ze wszystkich.

Dzierzkowice Wola, moja wioska ukochana,

którą codziennie oglądam od rana.

Jest w niej przedszkole i szkoła,

która z radością dzieci woła.

W szkole jest  również schronisko,

Mam tu naprawdę wszystko.

Za szkołą są korty tenisowe,

do uprawiania tego sportu gotowe.

Tuż obok szkoły mieści się biblioteka,

w której na czytelników skarbnica wiedzy czeka.

Razem z biblioteką mieści  się remiza

to naszych dzielnych strażaków siedziba.

Oni najlepszy w gminie sprzęt mają,

wszystkie zawody wygrywają.

Za biblioteką stoi młyn stary,

który przyciąga artystów- malarzy.

Nieopodal płynie rzeka Wyżnica,

która urokiem swoim zachwyca.

Są tu piękne stawy, pola i lasy,

Dzierzkowice Wola to wspaniałe miejsce na wypoczynek i wczasy.

Martyna D.

—————————————–

Życie słodko sobie płynie

na tej pięknej Terpentynie.

Mieszkam tutaj siedem lat,

z każdym się już dobrze znam.

Jest tu szkoła i biblioteka,

nowe przedszkole na maluchów czeka.

Są tu pola, sady piękne,

lasy dla spacerowiczów dostępne.

Wiosna, lato, jesień, zima-

o każdej porze roku piękna jest ta moja kraina.

Maja S.

art. Anna Kilian

« Starsze wpisy