SAMORZĄD UCZNIOWSKI

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ
PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2022_2023
REGULAMIN UCZNIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TERPENTYNIE
KONKURS SOWA W SZKOLE PODSTAWOWEJ KLASY IV-VI-REGULAMIN
KONKURS SOWA KLASY VII-VIII – REGULAMIN
SAMORZĄD UCZNIOWSKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ-BIEŻĄCE INFORMACJE
KARTA AKTYWNOŚCI UCZNIA