RADA RODZICÓW

Klasa/
oddział 

Członkowie klasowej Rady Rodziców 

Delegat do Rady Rodziców ZPO w Terpentynie 

Zarząd Rady Rodziców ZPO w Terpentynie 

PP Wola 

P. Emilia Bral 

P. Marlena Kołtun 

P. Barbara Sawuła 

P. Emilia Bral 

 

Przewodnicząca 
Pani Agnieszka Sikora 

 

 

 

Z-ca przewodniczącego
Pan Kamil Szafran 

 

 

 

Skarbnik 

Pani Agnieszka Michalec 

 

 

 

Członek 

Pani Jolanta Kasiak 

latki“a 

P. Marta Karbowniczek 

P.Elżbieta Obel 

P.Krawczyk Joanna 

P. Marta Karbowniczek 

latki“b 

P. Małgorzata Szustakowska 

P. Małgorzata Woś 

P. Justyna Rzęzawa 

P. Małgorzata Szustakowska 

4 latki 

P. Anna Dudek 

P. Ilona Wójcik 

P. Ilona Zabieglińska 

P. Kamil Szafran 

P. Anna Dudek 

5 latki 

P. Anna Kubiś 

P. Barbara Terelak 

P. Magdalena Łańcucka 

P. Barbara Dudek 

P. Anna Kubiś 

6 latki 

P.Justyna Dudek 

P. Piotr Michalec 

P. Marta Karbowniczek 

P. Justyna Dudek 

1a 

P. Kinga Rachoń 

P. Agnieszka Firlej 

P. Anna Dudek 

P. Kinga Rachoń 

1b 

P. Kamil Szafran 

P. Marta Rycerz 

P. Renata Sokołowska 

P. Kamil Szafran 

1c 

P. Małgorzata Piechocka 

P. Marlena Kołtun 

P. Anna Niedziela 

P. Małgorzata Piechocka 

2a 

P. Justyna Grzesiak 

P. Katarzyna Rogowska 

P. Aneta Buława 

P. Justyna Grzesiak 

2b 

P. Aneta Szymczyk 

P. Edyta Nowakowska 

P. Gabriela Bis 

P. Aneta Szymczyk 

2c 

P. Ilona Firlej 

P. Iwona Piekarz 

P. Jolanta Kasiak 

P. Ilona Firlej 

3a 

P. Ilona Wisińska 

P. Agata Michalec 

P. Ilona Wisińska 

3b 

P. Agnieszka Michalec 

P. Justyna Grzesiak 

P. Aldona Ciekanowska 

P. Agnieszka Michalec 

4a 

P. Ilona Bral-Piekarz 

P. Magdalena Kilianek 

P. Martyna Loch 

P. Ilona Bral-Piekarz 

4b 

P. Ewelina Zapalska 

P. Sylwia Soból 

P. Aneta Staniec 

P. Ewelina Zapalska 

5a 

P. Ewelina Chojnacka 

P. Agnieszka Mokszyńska 

P. Barbara Sawuła 

P. Ewelina Chojnacka 

6a 

P. Anna Siudem 

P. Agnieszka Jesionek 

P. Katarzyna Szatan 

P. Anna Siudem 

6b 

P. Alicja Kalinowska 

P. Agnieszka Szatan 

P. Katarzyna Flis 

P. Alicja Kalinowska 

7a 

P. Jolanta Mochol 

P. Katarzyna Kalisz 

P. Tomasz Kopeć 

P. Jolanta Mochol 

7b 

P. Agnieszka Sikora 

P. Wioletta Krasna 

P. Magdalena Marszałek 

P. Agnieszka Sikora 

7c 

P. Anna Stylińska-Dudek 

P. Janina Płecha 

P. Wioleta Borycka 

P. Anna Stylińska-Dudek 

8a 

P. Sylwia Soból 

P. Grzegorz Czarnota 

P. Monika Wezgraj 

P. Sylwia Soból 

8b 

P. Iwona Dudek 

P. Janusz Wójtowicz 

P. Joanna Frankiewicz 

P. Iwona Dudek 


Wpłaty na Radę Rodziców można wpłacać bezpośrednio na konto Rady Rodziców:

72 8717 1019 2004 4000 0244 0001

REGULAMIN RADY RODZICÓW DZIAŁAJĄCEJ PRZY ZPO W TERPENTYNIE