PUBLIKACJE NAUCZYCIELI

Zabawy pomagające w kształtowaniu poczucia własnej wartości- autor publikacji Żaneta Łojek

Zdrowe sposoby wyrażania złości- autor publikacji Żaneta Łojek

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego – autor Stanisław Cieślik

Środowisko przyrodnicze Gminy Dzierzkowice-opracowanie merytoryczne Stanisław Cieślik-filmik

Pradzieje Dzierzkowic – opracowanie Jacek Zdenicki

Dzierzkowice w roku 1915 – autor artykułu Jacek Zdenicki

METODA DOBREGO STARTU – autor publikacji Agnieszka Kaproń

DOBRE PRAKTYKI  – Konspekt zajęć w przedszkolu – Elżbieta Gołofit

Scenariusz zajęć koleżeńskich-rewalidacja – autor Agnieszka Kaproń

Kreatywne lekcje języków obcych – autor Monika Staroch