PUBLIKACJE NAUCZYCIELI

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego – autor Stanisław Cieślik
Środowisko przyrodnicze Gminy Dzierzkowice-opracowanie merytoryczne Stanisław Cieślik-filmik
Pradzieje Dzierzkowic – opracowanie Jacek Zdenicki
Dzierzkowice w roku 1915 – autor artykułu Jacek Zdenicki
METODA DOBREGO STARTU – autor publikacji Agnieszka Kaproń

DOBRE PRAKTYKI  – Konspekt zajęć w przedszkolu – Elżbieta Gołofit

Scenariusz zajęć koleżeńskich-rewalidacja – autor Agnieszka Kaproń