PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI

Administracja:

mgr Marta Cieślik- Wąsik- główna księgowa

mgr Renata Gałat- sekretarz/ kadry

mgr Katarzyna Rogowska- pomoc administracyjna

Obsługa:

P. Jolanta Mochol – intendent
P. Bena Dobrzańska
P. Jolanta Czarnota
P. Iwona Dudek
P. Tatiana Głodkowska
P. Alicja Kalinowska
P. Ewa Krawczyk
P. Grażyna Kołtun
P. Katarzyna Pać
P. Agnieszka Sikora
P. Agnieszka Firlej
P. Anna Opoka
P. Józef Gniazdek
P. Waldemar Zapalski
P. Józef Dobrowolski

Pomoc nauczyciela:

P. Diana Morska
P. Małgorzata Padewska
P. Marzena Sakłak