OFERTA ZAJĘĆ DODATKOWYCH I SPECJALISTYCZNYCH

Oferta edukacyjna:

 1. Nauczanie języków obcych: j. angielski, j. niemiecki.
 2. Koła zainteresowań:
  Koła zainteresowań prowadzone w ZPO w roku szkolnym 2020-2021

  L.p. Nazwa programu

   

  Nauczyciel realizujący Termin
  1. Szkolne Koło Krajoznawczo – Turystyczne PTTK „JAZ” przy ZPO w Terpentynie Jacek Zdenicki Środa 7.30 – 8.00
  2. Koło „Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego”. Grzegorz Michałowski Grzegorz Wisiński Czwartek 12.45 – 14.25
  3. Szkolne Koło PCK Helena Łata Środa  13.40 – 14.25
  4. Szkolne Koło Wolontariatu „Agape” Monika Staroch

  Jadwiga Kramek

  Czwartek 13.40 –14.25

  Doraźnie wg potrzeb

  5. Koło Dziennikarskie „Kaczka” Małgorzata Wójtowicz Poniedziałek 12.45 – 13.30
  6. „ Na ścieżkach sztuki” – koło plastyczne „Paleta” Małgorzata Adamczyk Wtorek 11.40 – 12.30

  Doraźnie wg potrzeb

  7. Szkolne Koło Sportowe Anna Herman

  Marta Czarnecka

  Grzegorz Wisiński

  Krzysztof Zdyb

  Wt. 15.45 – 16.00

  Wt. 14.30 – 16.00

  Pn. 13.30 – 15.45 (IV)

  Czw. 13.35 – 15.15

  8. „ Z uśmiechem i piosenką” –  zajęcia chóru szkolnego Jakub Tarnawski Poniedziałek

  13.40 – 15.20

  Wtorek  13.40 – 14.25

  Środa 14.25 – 15.20

  9. Koło Programowania Robotów LEGO FLL Grzegorz Michałowski Środa 12.45 – 15.20

  3. Zajęcia specjalistyczne
  Harmonogram godzinowy pracy logopedów, psychologa szkolnego, pedagoga szkolnego w roku szkolnym 2020/2021

      • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
      • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
      • konsultacje psychologa – Agnieszka Kabala
      • konsultacje pedagoga – Paulina Wójtowicz – Gnat
      • terapia logopedyczna –  Karolina Knieja-Niekra, Magdalena Tarnawska
      • zajęcia rewalidacyjne
      • programy adaptacyjne, integracyjne, profilaktyczne dla uczniów i rodziców
      • zdobywanie karty rowerowej w klasie czwartej szkoły podstawowej