Ochrona Danych Osobowych

W Zespole Placówek Oświatowych im. Batalionów Chłopskich
w Terpentynie powołany został Inspektor Ochrony Danych
Anna Bosowska, kontakt email: inspektor@cbi24.pl.

 

Klauzula informacyjna – zdalne nauczanie

Klauzula informacyjna  umowy

Klauzula informacyjna – przesłanka przepis prawa