Ochrona Danych Osobowych

W Zespole Placówek Oświatowych im. Batalionów Chłopskich
w Terpentynie powołany został Inspektor Ochrony Danych
Adam Walczuk, kontakt email: adam.walczuk@cbi24.pl. tel:534883007.

Klauzula informacyjna – Zdalne nauczania

Klauzula informacyjna – Przesłanka przepis prawa

Klauzula informacyjna -Umowa kontrahenta

Klauzula informacyjna- Wobec zleceniobiorcy

Klauzula informacyjna – Monitoring

Klauzula informacyjna- Przedszkole-Rodzic

Klauzula informacyjna- Uczeń

Obowiązek informacyjny- Ewidencja na wejściu