Galeria-Pamiętamy o żołnierzach września 1939 roku – delegacja ZPO w Terpentynie na uroczystym odsłonięciu tablicy poświęconej pamięci mjr. Romualda Kamińskiego