Galeria-Liga FLL z ZPO w Terpentynie rozpowszechnia swoje umiejętności