DZIAŁANIA NA RZECZ OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA NATURALNEGO

FILMIKI PT „WIADOMOŚCI-EKOEKSPRES”

UDZIAŁ UCZNIÓW W KONKURSACH PRZYRODNICZYCH I EKOLOGICZNYCH

PODEJMOWANIE DZIAŁANIA NA RZECZ OCHRONY PRZYRODY I ŚRODOWISKA ORAZ PODNOSZENIE WIEDZY I ŚWIADOMOŚCI EKOLOGICZNEJ

UDZIAŁ SZKOŁY W EKOCHALENGE NA DZIEŃ ZIEMI „22 KWIETNIA”

CIEKAWE MIEJSCA Z WYJĄTKOWYMI WALORAMI PRZYRODNICZYMI ODKRYTE W NAJBLIŻSZYM OTOCZENIU