BIBLIOTEKA SZKOLNA

„Kiedy masz jakieś wątpliwości, idź do biblioteki” – Joanne K. Rowling

BIBLIOTEKA SZKOLNA W ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
W TERPENTYNIE ZAPRASZA CZYTELNIKÓW
CODZIENNIE W GODZINACH :

7.30 – 13.30

Biblioteka ZPO w Terpentynie posiada księgozbiór liczący 6848 pozycji zapisanych
w księgach inwentarzowych. W bibliotece znajdują się : książki, atlasy, kasety video i DVD, programy  multimedialne.
Gromadzimy głównie literaturę piękną i popularnonaukową. Około 50% zbiorów to lektury szkolne, pozostałe to literatura z różnych dziedzin (głównie z historii literatury, historii, geografii i inne), wydawnictwa składające się na księgozbiór podręczny (encyklopedie, słowniki, informatory) , wydawnictwa pedagogiczne i metodyczne dla nauczycieli i rodziców.

 

Aktualności:

Rok szkolny 2019/2020

Podsumowanie konkursu „Czy znasz wiersze Jana Brzechwy?”- udział uczniów ZPO w Terpentynie

29 października w bibliotece szkolnej ZPO w Terpentynie odbył się konkurs literacki ze znajomości wierszy Jana Brzechwy. Celem konkursu było: poznanie twórczości i wierszy dla dzieci Jana Brzechwy oraz  rozbudzanie pasji czytelniczej uczniów z klas drugich. Konkurs miał formę testu, a przystąpiło do niego 16 uczniów, którzy pilnie przygotowywali się korzystając z księgozbioru biblioteki szkolnej. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród miało miejsce 4 listopada w czytelni biblioteki.
Laureaci konkursu z klasy 2a :
I miejsce:     Amelia Trela i Alicja Matysek
II miejsce:    Aleksandra Grudzińska
III miejsce:   Igor Płecha

Wyróżnieni uczniowie: Magdalena Wojtak, Kornelia Michalec, Krzysztof Wisiński, Hubert Ciastek oraz Wiktoria Chruściel

 Laureaci konkursu z klasy 2b:
I miejsce:  Oliwia Wójcicka
II miejsce:  Maria Mazur
III miejsce:   Kalina Szkolak

Wyróżnieni uczniowie: Piotr Grzesiak, Nikola Kulik, Klaudia Kopeć, Anna Siemionek

 

Podsumowanie konkursu pt. „To warto przeczytać – album najciekawszych przeczytanych książek”- udział klas III ZPO w Terpentynie

W październiku z okazji obchodzonego „Święta Bibliotek  Szkolnych”, odbyło się podsumowanie całorocznego konkursu literackiego pod hasłem: „To warto przeczytać – album najciekawszych przeczytanych książek” w klasie 3a i 3b, pod kierunkiem p. M. Krasnowskiej i p.T. Wróbel.
Akcja miała na celu popularyzację czytania wśród dzieci i wynikała z  innowacji pedagogicznej realizowanej przez bibliotekarza i panie wychowawczynie. W konkursie brali udział wszyscy uczniowie, którzy nie tylko ilustrowali w sposób twórczy przeczytane treści, ale również prezentowali na forum klasy krótkie recenzje najciekawszych książek. Była to zachęta dla innych do sięgnięcia po polecane lektury. Zwieńczeniem akcji było wręczenie nagród zwycięzcom oraz wystawa prac w bibliotece szkolnej, którą mogli podziwiać wszyscy uczniowie naszej szkoły.

Zapraszamy do galerii

Rok szkolny 2018/2019

Ogólnopolski Dzień Bibliotekarza

8 maja 2019 –  w tym dniu przypadał Ogólnopolski Dzień Bibliotekarza
i Bibliotek. Święto zostało zainicjowane przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Z tej okazji uczniowie naszej szkoły z klasy 2a i 2b postanowili przygotować specjalne laurki z życzeniami dla naszej Pani bibliotekarki. Wszystkie prace zostały zaprezentowane na gazetce przed czytelnią.
W nagrodę za wysiłek włożony w przygotowanie pięknych prac plastycznych każde dziecko otrzymało drobną nagrodę.

 

Wystawa prac najmłodszych czytelników

W ramach realizowanej w bibliotece szkolnej oraz w młodszych klasach  innowacji pedagogicznej propagującej czytanie, uczniowie z klas 1a, 2a i 2b przygotowali plakaty reklamujące książki, które uprzednio przeczytali. Zadanie polegało na zobrazowaniu treści w ten sposób, aby można było w łatwy sposób odgadnąć o jaki tytuł chodzi.
Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem odwiedzających bibliotekę, którzy chętnie sięgali po eksponowane tytuły.

Program obchodów Międzynarodowego  Miesiąca Bibliotek Szkolnych 2018

PLAN WYDARZEŃ ŚWIĘTA BIBLIOTEK SZKOLNYCH 2017

Colin Rose – brytyjski ekspert w dziedzinie edukacji i metod efektywnego uczenia się, publicysta, trener, wykładowca opowiada w swoich książkach do jakiego świata przygotowujemy naszych obecnych uczniów. Czy wiemy jak będzie wyglądać przyszłość zawodowa naszych dzieci? W jaki sposób budować edukację na miarę XXI wieku? Jak można „nauczyć  uczenia się”?

Zapraszamy do naszej biblioteki szkolnej po lekturę.

Bez tytułu

Wykaz dokumentów biblioteki:

PROGRAM PROMUJĄCY CZYTELNICTWO W ZPO W TERPENTYNIE

PROGRAM EDUKACJI CZYTELNICZEJ PODNOSZĄCY STAN CZYTELNICTWA W KLASACH IV – VI ORAZ GIMNAZJUM

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ NA ROK SZKOLNY 2019/2020

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STANOWISK KOMPUTEROWYCH

REGULAMIN WYPOŻYCZANIA I UDOSTĘPNIANIA BEZPŁATNYCH PODRĘCZNIKÓW I MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH

 

Wykaz czasopism w bibliotece szkolnej:

1. „Victor – Gimnazjalista” – dwutygodnik
2. „Victor Junior” – dwutygodnik
3. „Komputer Świat – Niezbędnik” – dwumiesięcznik
4. „Młody Technik” – miesięcznik
5. „Przyroda Polska” – miesięcznik
6. „Biblioteka w Szkole” – miesięcznik

 

Wykaz nowości książkowych

Nowości książkowe w naszej bibliotece

Przydatne linki dla uczniów i nie tylko:

PROŚBA KSIĄŻKI 🙂 😉

Jak poszukiwać informacji w bibliotece szkolnej?

Wykaz lektur dla Szkoły Podstawowej

Wykaz lektur dla Gimnazjum

Międzynarodowe Święto Bibliotek Szkolnych-artykuł

Czytelnictwo za rok szkolny 2014_2015

Zapraszamy do galerii biblioteki szkolnej