BEZPŁATNE NUMERY POMOCOWE

BEZPŁATNE NUMERY POMOCOWE
Kiedy są problemy i jesteś sam, jest ktoś, kto może wysłuchać, poradzić, pomóc.
Nie ma telefonów nieważnych, błahych, wszystkie rozmowy są istotne.
DZIECIĘCY TELEFON ZAUFANIA RZECZNIKA PRAW
DZIECKA
800 12 12 12
TELEFON ZAUFANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
116 111
TELEFON ZAUFANIA DLA OSÓB DOROSŁYCH W
KRYZYSIE EMOCJONALNYM
116 123
CZYNNY CODZIENNIE
OD GODZ. 14.00 DO 22.00
TELEFON ZAUFANIA MŁODYCH
22 484 88 04
CZYNNY OD PONIEDZIAŁKU DO SOBOTY
OD GODZ. 11.00 DO 21.00
OGÓLNOPOLSKI TELEFON DLA OFIAR PRZEMOCY
W RODZINIE „NIEBIESKA LINIA”
800 120 002
TELEFON ZAUFANIA DLA OSÓB PO STRACIE
BLISKICH (BĘDĄCYCH W ŻAŁOBIE)
800 108 108
CZYNNY OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
OD GODZ. 14.00 DO 20.00
TELEFON ZAUFANIA
„UZALEŻNIENIA BEHAWIORALNE”
800 889 880
CZYNNY CODZIENNIE
OD GODZ. 17.00 DO 22.00
CENTRUM WSPARCIA DLA OSÓB W STANIE
KRYZYSU PSYCHICZNEGO
800 702 222
TELEFON DLA RODZICÓW I NAUCZYCIELI
W SPRAWIE BEZPIECZEŃSTWA DZIECI
800 100 100
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
OD GODZ. 12.00 DO 15.00
TELEFON ZAUFANIA HIV/AIDS
801 888 448
OGÓLNOPOLSKI TELEFON ZAUFANIA NARKOTYKI
– NARKOMANIA
800 199 990
CZYNNY CODZIENNIE
OD GODZ. 16.00 DO 21.00
Zasada A B C D: A – anonimowo, B – bezpłatnie, C – chętnie, cierpliwie, D – dyskretnie