BEZPIECZNY INTERNET

SPRAWOZDANIE ZPO W TERPENTYNIE Z AKCJI DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU 2020

DBI – WYSTAWA  PLAKATÓW WYKONANYCH W DOWOLNYM EDYTORZE GRAFICZNYM LUB TEKSTOWYM

DBI- WYSTAWA PRAC PLASTYCZNYCH WYKONANYCH DOWOLNĄ TECHNIKĄ

DBI – prezentacja multimedialna „Zasady bezpiecznego korzystania z Internetu”

DBI – prezentacja multimedialna „Działajmy razem!”

DBI – prezentacja multimedialna „Zasady bezpiecznego korzystania z Internetu 2”