BEZPIECZNY INTERNET

SPRAWOZDANIE ZPO W TERPENTYNIE Z AKCJI DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU 2020

DBI – WYSTAWA  PLAKATÓW WYKONANYCH W DOWOLNYM EDYTORZE GRAFICZNYM LUB TEKSTOWYM

DBI- WYSTAWA PRAC PLASTYCZNYCH WYKONANYCH DOWOLNĄ TECHNIKĄ

DBI – prezentacja multimedialna „Zasady bezpiecznego korzystania z Internetu”

DBI – prezentacja multimedialna „Działajmy razem!”

DBI – prezentacja multimedialna „Zasady bezpiecznego korzystania z Internetu 2”

SPRAWOZDANIE ZPO W TERPENTYNIE Z AKCJI DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU 2022
DBI 2022-PRACE UCZNIÓW KLAS 5-8 WYKONANE W DOWOLNYM EDYTORZE GRAFICZNYM LUB TEKSTOWYM
DBI 2022-Prezentacja multimedialna- Zasady bezpiecznego korzystania z Internetu- Dominika Kowalska kl.8c
DBI 2022-Prezentacja multimedialna- Zasady bezpiecznego korzystania z Internetu- Alicja Dudek kl.8c
DBI 2022-Prezentacja multimedialna- Zsady bezpiecznego korzystania z Internetu- Magdalena Knieja kl.7b
DBI 2022-Prezentacja multimedialna- Zasady bezpiecznego korzystania z Internetu- Lena Ryba kl.7b
DBI 2022-Prezentacja multimedialna- Zasady bezpiecznego korzystania z Internetu- Julia Surdacka kl.7b
DBI 2022-Prezentacja multimedialna- Zasady bezpiecznego korzystania z Internetu- Patryk Flis 7b

Filmik w Canvie – Emilia Kalinowska kl.7b