BAZA SZKOŁY

Grono pedagogiczne łącznie z dyrekcją liczy 52 osoby. Wszyscy nauczyciele posiadają wymagane kwalifikacje.

W skład Zespołu Placówek Oświatowych im. Batalionów Chłopskich
w Terpentynie wchodzą:

 • Przedszkole Gminne w Terpentynie
 • Punkt Przedszkolny w Filii Szkoły Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Terpentynie z siedzibą w Dzierzkowicach Woli 184
 • Filia Szkoły Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Terpentynie z siedziba w Dzierzkowicach Woli 184
 • Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Terpentynie
 • Schronisko Młodzieżowe w Dzierzkowicach Woli 184.

W ZPO w Terpentynie mamy do dyspozycji:

 • 2 pracownie komputerowe ze stałym dostępem do Internetu
 • 16 pracowni przedmiotowych
 • bibliotekę z czytelnią
 • salę logopedyczną
 • gabinet specjalistyczny
 • świetlicę szkolną
 • salę gimnastyczną
 • pełnowymiarową hale gimnastyczną z zapleczem sanitarnym
 • siłownię/ salę do zajęć korekcyjnych
 • boisko sportowe
 • plac zabaw
 • Izbę Pamięci
 • stołówkę szkolną
 • sklepik

W Filii w Dzierzkowicach Woli dostępne są:

 • klasopracownie edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
 • mała sala gimnastyczna
 • boisko szkolne
 • miejsce rekreacyjne
 • korty tenisowe

Wszystkie pracownie wyposażone są w  niezbędne pomoce dydaktyczne
i sprzęt multimedialny ułatwiający naukę i wspomagający rozwój intelektualny i emocjonalny uczniów.