Archive for Author zpo_admin

Jesteśmy w społeczności Uniwersytetu Dziecięcego Marii Curie- Skłodowskiej!

Współpracując z Akademią Młodego Naukowca „Młyn Hipolit”, mieliśmy przyjemność poznać Państwa Annę i Grzegorza Bukowskich, którzy podczas prowadzonych w naszej szkole warsztatów zarazili naszych uczniów swoją pasją w poznawaniu otaczającego nas świata. Państwo Bukowscy są właścicielami liczącej ok. 10 000 eksponatów kolekcji minerałów, meteorytów i skamieniałości. Dni z Akademią w opinii uczniów „to najfajniejsze dni w szkole”. Stałym punktem w planie pracy szkoły są cykliczne wyjazdy edukacyjne do UMCS na pokazy z fizyki. Gościliśmy w szkole również wykładowców Uniwersytetu, którzy prowadzili zajęcia dla naszych uczniów, a wśród nich również panią Annę, która od 2012 roku prowadzi Uniwersytet Dziecięcy UMCS.

Spotkania z nauką wokół Akademii i Uniwersytetu sprawiły, że Pani Dyrektor wystosowała prośbę o włączenie do społeczności Uniwersytetu Dziecięcego Marii Curie -Skłodowskiej wychowanków Zespołu Placówek Oświatowych im. Batalionów Chłopskich w Terpentynie, co spotkało się z pozytywną odpowiedzią Pani prof. dr hab. Doroty Kołodyńskiej.

Uniwersytet Dziecięcy to jednostka ogólnouczelniana UMCS, której główną misją jest wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży w formie zabawy. Już od dziesięciu lat Uniwersytet Dziecięcy wpływa na rozwijanie dziecięcej ciekawości, zainteresowań oraz kształtowanie postawy nastawionej na odkrywanie otaczającego świata kultury i nauki.

W ramach współpracy nasi wychowankowie będą mogli skorzystać z bogatej oferty wykładów, warsztatów, wyjazdów naukowo – dydaktycznych oraz innych imprez popularyzujących naukę i sprzyjających rozwijaniu talentów i zdolności dzieci i młodzieży.  14 marca uczniowie naszej szkoły brali udział w Światowym Dniu Liczby Pi, spędzając ten dzień na UMCS w Lublinie Był to czas niesamowitej matematycznej zabawy i nowych wyzwań podejmowanych w miłej i serdecznej atmosferze Uniwersytetu.

Dziękujemy za ten czas i już czekamy na nowe spotkanie z nauką na UMCS.
Społeczność ZPO

„Oznaki Wiosny”

Żółte słoneczko na niebie się śmieje,
łagodny wietrzyk wesolutko wieje.
Krokus nieśmiało z ziemi się podnosi,
deszczyk wiosenny zmarzłą ziemię rosi.
Ptaszki wróciły i głośno ćwierkają,
wierzby puszyste bazie wypuszczają.
Ciepło wokoło, zima precz już poszła,
a na jej miejsce przyszła piękna wiosna”
                                                                                                  Marta Olechowska

Wisenna gazetka klasy Ib.

Wiosna zawitała do naszej szkoły i rozweseliła szkolne korytarze. Mimo smutku spowodowanego obecną sytuacją- liczymy, że zbliżająca się wiosna rozweseli nasze serca i napełni optymizmem na lepsze jutro.

art.J. Żelisko, Ż. Łojek

Zawodowy strzał w 10!

Drodzy Rodzice!

Informujemy Państwa, że w ramach akcji „Zawodowy strzał w10!” planowane jest kolejne działanie służące pomocy w wyborze dalszego etapu kształcenia dla przyszłych absolwentów szkół podstawowych oraz promocji szkół kształcących w zawodach w województwie lubelskim – „Tydzień wyboru drogi kształcenia”.
W ramach tej akcji Uczniowie i ich Rodzice będą mieli możliwość skontaktowania się telefonicznego z doradcami zawodowymi, którzy będą w określonych godzinach dyżurowali pod wskazanymi niżej numerami telefonów.
Rodzice i Uczniowie będą mieli możliwość porozmawiania z wykwalifikowanymi doradcami zawodowymi o zasadach dokonywania wyboru szkoły, ofercie szkół i zawodów w naszym województwie oraz upewnić się w dokonanych już wyborach. W razie szczegółowych pytań o kształcenie w poszczególnych zawodach czy szkołach doradcy będą kierowali zainteresowanych do konkretnych szkół. W indywidualnych przypadkach doradcy zawodowi będą podawali kontakt do poradni psychologiczno-pedagogicznej będącej w rejonie szkoły, do której uczęszcza uczeń. Zarówno w szkołach jak i poradniach pełnić będą dyżury osoby kompetentne, które będą mogły wspierać zainteresowanych i odpowiadać na pytania.
Proponowana Państwu sieć wsparcia będzie funkcjonowała przez tydzień – od 7 do 11 marca 2022 r., w godzinach od 14.00 do 18.00.
Numery telefonów, przy których będą dyżurowali doradcy zawodowi:
1)    781 701 533
2)    500 303 388
3)    509 731 851
4)    736 231 037
5)    883 848 356
6)    533 315 190
7)    668 356 436
Rodzice i Uczniowie mogą także dzwonić w tym tygodniu bezpośrednio do szkół kształcących w zawodach, wykorzystując kontakt podany w informatorze o szkołach ponadpodstawowych województwa lubelskiego na rok szkolny 2022/2023 https://www.kuratorium.lublin.pl/informator.php
W związku z powyższym proszę Państwa Dyrektorów o przekazanie informacji o tej akcji wszystkim rodzicom i uczniom klas VII i VIII.

Wspierająca rola rodziców w wyborze drogi kształcenia.

Informujemy Państwa, że w Lubelski Kurator Oświaty w ramach „Zawodowego strzału w 10” podejmuje kolejne działanie służące wsparciu rodziców uczniów klas VIII w zakresie wyboru dalszego etapu kształcenia i procesu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych pt. „Wspierająca rola rodziców w wyborze drogi kształcenia”.
Spotkanie on-line ze specjalistami w tej dziedzinie odbędzie się dnia 9 lutego 2022 r. (środa) o godz. 17.00.

Dyrektor Anna Kazanowska

« Starsze wpisy Nowsze wpisy »