Archive for Author ZPO_ADMIN

Dzień Edukacji Narodowej w ZPO Terpentyna

13 października 2020 roku w naszej szkole odbyła się akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Pani dyrektor Anna Kazanowska powitała wszystkich nauczycieli, uczniów i zaproszonych gości. Następnie w uroczystej oprawie wręczyła pracownikom szkoły nagrody dyrektorskie za wykonywaną pracę. Nagrody otrzymała również Dyrekcja wręczone przez Pana Wójta. Po części oficjalnej  młodzież szkolna wyśpiewała i wytańczyła serdeczne życzenia dla wszystkich pracowników szkoły. A na koniec super niespodzianka 🙂

Zapraszamy do obejrzenia filmiku z uroczystości

Próbna ewakuacja w ZPO w Terpentynie

W dniach 6-7 października 2020 roku w naszej szkole została przeprowadzona próbna ewakuacja. Wzięły w niej udział przedszkolaki, uczniowie i pracownicy ZPO w Terpentynie i filii w Dzierzkowicach-Woli. Celem próbnej ewakuacji było poznanie zasad i procedur jej bezpiecznego przeprowadzenia oraz nabycie umiejętności i wyrabianie właściwych zachowań w sytuacji zagrożenia (np. pożaru). Przeprowadzone w tym roku ćwiczenia były szczególnie ważne ze względu na zmiany w planach ewakuacji spowodowanych oddaniem do użytku nowej hali sportowej.

art. Jacek Zdenicki

Zapraszamy go galerii

Wybory Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2020/2021 w ZPO w Terpentynie

23 września 2020 roku społeczność szkolna wybrała przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły. Tajne wybory odbyły się drogą elektroniczną, należało oddać głos na jednego kandydata spośród zgłoszonych wcześniej ochotników.

Przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego została Julia Borycka uczennica klasy 7c.

Następnego dnia na zebraniu nowego S.U., w skład którego wchodzą przewodniczący klas IV-VIII oraz Julia, dokonano głosowania na zarząd S.U., w wyniku głosowania ustalono skład:

Zarząd Samorządu Uczniowskiego:

Zastępca: Patrycja Sikora klasa 7b
Sekretarz: Milena Cielepała klasa 7c
Skarbnik: Lena Ryba klasa 6b

Pozostali członkowie:

Zuzanna Piekarz klasa IVa
Piotr Ciastek klasa IVb
Amelia Chojnacka klasa Va
Bartosz Młynik klasa VIa
Marcel Marszałek klasa VIIa
Kinga Dobrowolska klasa VIIIa
Wiktoria Stefańczak klasa VIIIb

Opiekunowie S.U. : Iwona Młynik oraz Jacek Zdenicki.

art. Iwona Młynik

Pamiętamy o żołnierzach września 1939 roku – delegacja ZPO w Terpentynie na uroczystym odsłonięciu tablicy poświęconej pamięci mjr. Romualda Kamińskiego

W dniu 20 września 2020 roku delegacja Zespołu Placówek Oświatowych im. Batalionów Chłopskich w Terpentynie uczestniczyła w odsłonięciu tablicy poświęconej pamięci mjr. Romualda Romana Stanisława Kamińskiego, rotmistrza 24 Pułku Ułanów (pośmiertnie awansowanego na majora), więźnia Kozielska, zamordowanego w Katyniu. W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, m.in. Poseł na Sejm RP Kazimierz Choma, Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski i Wójt Gminy Dzierzkowice Marcin Gąsiorowski oraz poczty sztandarowe: Powiatu Kraśnickiego, Gminy Dzierzkowice, Związku Piłsudczyków RP i ZPO w Terpentynie. Naszą szkołę reprezentowali pani dyrektor  Anna Kazanowska, pani Monika Tracz-Cebula i pan Jacek Zdenicki oraz uczniowie: Katarzyna Kilian, Agata Michota, Angelika Soból, Filip Zapaliski i Karol Zarzycki.
Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele pw. św. Józefa w Kraśniku w intencji rotmistrza Romualda Kamińskiego i ofiar II wojny światowej. Następnie jej uczestnicy udali się do miejscowości Wyżnianka w gminie Dzierzkowice, gdzie na kapliczce (stojącej w miejscu domu rodziny Kamińskich)poświęcono i odsłonięto pamiątkową tablicę. Aktu odsłonięcia tablicy dokonali wnuczka majora Kamińskiego Katarzyna Molik-Nibus, poseł Kazimierz Choma, marszałek Jarosław Stawiarski i Marian Bis (mieszkaniec Wyżnianki), który przez wiele lat zabiegał o upamiętnienie rotmistrza. Wartę honorową wystawił zastęp harcerzy z Wyżnicy. Uwieńczeniem uroczystości był apel poległych ku czci żołnierzy 24 Pułku Ułanów im. Hetmana Wielkiego Koronnego Stanisława Żółkiewskiego – ofiar Zbrodni Katyńskiej oraz złożenie wieńców, kwiatów i zniczy pod pamiątkową tablicą.
Na zakończenie w Gminnym Ośrodku Kultury w Dzierzkowicach odbyła się prelekcja o rodzinie Romualda Kamińskiego. Jego wnuczka przedstawiła krótki zarys historii rodziny, a dr Dominik Szulc (Społeczny Opiekun Zabytków Kraśnika) życiorys rotmistrza od służby w wojsku carskim i armii Denikina, po służbę w 24 Pułku Ułanów Wojska Polskiego i śmierć w Katyniu.

Chwała Bohaterom.

art. Jacek Zdenicki

(fot. krasnik24.pl)

Zapraszamy do galerii

« Starsze wpisy