Archive for 28 czerwca 2022

Korzystanie z obiektów sportowo-rekreacyjnych w czasie wakacji!

Załącznik do  Zarządzenia Nr 6/2022
Dyrektora ZPO w Terpentynie
z dnia 28.06.2022r.

Regulamin
dla  osób korzystających
z obiektów sportowo – rekreacyjnych
ZPO w Terpentynie
w okresie wakacji letnich i poza godzinami zajęć organizowanych przez szkołę.

 1. Korzystanie z obiektów sportowo – rekreacyjnych ZPO w Terpentynie (boiska szkolnego, kortów, placu zabaw i altan rekreacyjnych przy szkole w Dzierzkowicach Woli, boiska sportowego
  w Terpentynie oraz placu zabaw przy Przedszkolu Gminnym
  w Terpentynie
  ) w przypadku osób niepełnoletnich odbywa się na wyłączną odpowiedzialność osób dorosłych sprawujących opiekę prawną nad dziećmi korzystającymi z obiektów i na wyłączną odpowiedzialność osoby korzystającej.
 2. Szkoła nie ponosi żadnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób korzystających w tym czasie z obiektów sportowo – rekreacyjnych.
 3. Korzystający z w/w obiektów ponoszą pełną odpowiedzialność za wyrządzone
 4. Obiekty mogą byś wykorzystywane jedynie do celów, do jakich zostały przeznaczone.
 5. W trakcie korzystania z w/w obiektów zabrania się:
  a) wprowadzania psów i innych zwierząt;
  b) przechodzenia przez ogrodzenie szkoły;
  c) niszczenia majątku szkoły;
  d) zaśmiecania terenu;
  e) wspinania się po bramkach i ogrodzeniach;
  f) niszczenia zieleni i ławek;
  g) przenoszenia ławek w inne miejsca;
  h) jazdy po terenie przyszkolnym pojazdami mechanicznymi (za wyjątkiem parkingu);
  i) używania wulgarnego słownictwa;
  j) palenia wyrobów tytoniowych;
  k) spożywania i przebywania pod wpływem środków odurzających;
  l) spożywania napojów alkoholowych (za wyjątkiem zorganizowanych przez osoby pełnoletnie imprez, które odbywać się mogą w altanach rekreacyjnych w ustalonym terminie i godzinach po uprzednim zgłoszeniu i uzyskaniu zgody dyrekcji ZPO
  w Terpentynie);
 6. Z w/w obiektów można korzystać w godzinach od 8.00 – 22.00.
 7. Osoby korzystające z w/w obiektów zobowiązane są do zachowania porządku i przestrzegania powyższego regulaminu.
 8. Przypominamy, że obiekty są monitorowane.

Dyrektor ZPO w Terpentynie

Anna Kazanowska

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/2022

Ku zadowoleniu całej społeczności szkolnej, zakończenie roku szkolnego 2021/2022 miało tradycyjną formę uroczystej akademii z udziałem zaproszonych gości: przedstawicieli Urzędu Gminy z Panem Wójtem Marcinem Gąsiorowskim na czele, Ks. Proboszczem Wiesławem Rycerzem, Panią Dyrektor GOK-u Aleksandrą Lipińską oraz licznie przybyłymi Rodzicami.
Uczniowie, podzieleni na dwie grupy wiekowe, przedstawiali przygotowane programy artystyczne. Najpierw uczniowie klas trzecich w obecności młodszych kolegów zaprezentowali swoje talenty recytatorsko – wokalne i zatańczyli belgijkę, a najlepsi odebrali nagrody książkowe.
Nieco później, już w bardziej oficjalnej oprawie, ze szkołą żegnali się uczniowie klas starszych, a zwłaszcza opuszczający mury naszej placówki ósmoklasiści. Uroczyste odśpiewanie hymnu, okolicznościowe przemówienia Pani Dyrektor Anny Kazanowskiej i Pana Wójta oraz przekazanie sztandaru szkoły młodszej reprezentacji poprzedziły nagradzanie wyróżniających się uczniów oraz słowa podziękowań dla Rodziców. Wyrazy wdzięczności za dobrą współpracę wygłosiła również kończąca swą kadencję Przewodnicząca Rady Rodziców – Pani Agnieszka Sikora. Następnie absolwenci w refleksyjno – humorystycznym programie podsumowali czas spędzony w naszej szkole, kończąc występ słowami podziękowań i życzeń.
Zanim uczniowie wraz z wychowawcami po raz ostatni w tym roku szkolnym udali się do swoich sal, Pani Dyrektor życzyła wszystkim udanych, słonecznych oraz bezpiecznych wakacji i szczęśliwego powrotu do szkoły z nowymi siłami.

art. Ewa Hałabiś

Zapraszamy do galerii

„Razem dla fundacji Sport&Reha Kids”

W dniu 19.06.2022r. odbył się II Bieg Charytatywny „Razem dla fundacji Sport&Reha Kids” w Kraśniku. Podopiecznym fundacji z ZPO w Terpentynie jest Antoni Dudek z klasy 2a, który wraz ze swoimi Paniami brał udział w biegu. Dorośli pokonali dystans 5km, a dzieci 500 i 200 metrów. Po biegu odbył się festyn charytatywny, gdzie nasz uczeń z rodzicami i ze swoimi Paniami sprzedawał miód, ciasta, lizaki i owoce. Cały dochód z biegu i festynu został przekazany na rzecz fundacji, która niesie pomoc dzieciom i osobom dorosłym z niepełnosprawnościami oraz wspiera ich rodziny. Dziękujemy za pomoc!

art. Monika Gągolewska

Zapraszamy do galerii

Metamorfoza sali komputerowej

W ramach programu „Laboratoria Przyszłości”  jedna ze szkolnych pracowni informatycznych zyskała  nowe stoliki komputerowe, krzesełka obrotowe, drukarkę 3D, roboty, okulary VR, a wszystko w nowej kolorystyce sali. Od nowego roku szkolnego czekają na uczniów ciekawe zajęcia z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych, których dotychczas szkoła nie miała.
 Powodzenia.

                                                                                                    Dyrektor Anna Kazanowska

Zakończenie roku szkolnego 2021/22

Serdecznie zapraszamy Uczniów i Rodziców
na uroczyste zakończenie roku szkolnego.
Oddziały przedszkolne – czwartek 23 czerwca godz. 13.00. – hala sportowa
Klasy I-III – piątek 24 czerwca godz. 9.00. – hala sportowa
Klasy IV-VIII – piątek godz. 10.15. – hala sportowa
Msza św. na zakończenie roku szkolnego – 26 czerwca (niedziela) godz. 12.00.
– Kościół Parafialny w Dzierzkowicach

Dowozy uczniów:
Chruślanki J. – godz. 9.45.
Podwody – godz. 9.45.
Ludmiłówka – godz.10.00.
Odwozy po zakończeniu uroczystości i spotkaniach z wychowawcami ok. godz. 11.30.
Uczniowie klas I-III dojazd do szkoły w tym dniu – we własnym zakresie.

Dyrekcja ZPO

« Starsze wpisy