Jesteśmy w społeczności Uniwersytetu Dziecięcego Marii Curie- Skłodowskiej!

Współpracując z Akademią Młodego Naukowca „Młyn Hipolit”, mieliśmy przyjemność poznać Państwa Annę i Grzegorza Bukowskich, którzy podczas prowadzonych w naszej szkole warsztatów zarazili naszych uczniów swoją pasją w poznawaniu otaczającego nas świata. Państwo Bukowscy są właścicielami liczącej ok. 10 000 eksponatów kolekcji minerałów, meteorytów i skamieniałości. Dni z Akademią w opinii uczniów „to najfajniejsze dni w szkole”. Stałym punktem w planie pracy szkoły są cykliczne wyjazdy edukacyjne do UMCS na pokazy z fizyki. Gościliśmy w szkole również wykładowców Uniwersytetu, którzy prowadzili zajęcia dla naszych uczniów, a wśród nich również panią Annę, która od 2012 roku prowadzi Uniwersytet Dziecięcy UMCS.

Spotkania z nauką wokół Akademii i Uniwersytetu sprawiły, że Pani Dyrektor wystosowała prośbę o włączenie do społeczności Uniwersytetu Dziecięcego Marii Curie -Skłodowskiej wychowanków Zespołu Placówek Oświatowych im. Batalionów Chłopskich w Terpentynie, co spotkało się z pozytywną odpowiedzią Pani prof. dr hab. Doroty Kołodyńskiej.

Uniwersytet Dziecięcy to jednostka ogólnouczelniana UMCS, której główną misją jest wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży w formie zabawy. Już od dziesięciu lat Uniwersytet Dziecięcy wpływa na rozwijanie dziecięcej ciekawości, zainteresowań oraz kształtowanie postawy nastawionej na odkrywanie otaczającego świata kultury i nauki.

W ramach współpracy nasi wychowankowie będą mogli skorzystać z bogatej oferty wykładów, warsztatów, wyjazdów naukowo – dydaktycznych oraz innych imprez popularyzujących naukę i sprzyjających rozwijaniu talentów i zdolności dzieci i młodzieży.  14 marca uczniowie naszej szkoły brali udział w Światowym Dniu Liczby Pi, spędzając ten dzień na UMCS w Lublinie Był to czas niesamowitej matematycznej zabawy i nowych wyzwań podejmowanych w miłej i serdecznej atmosferze Uniwersytetu.

Dziękujemy za ten czas i już czekamy na nowe spotkanie z nauką na UMCS.
Społeczność ZPO

Komentarze są wyłączone.