Archive for 26 kwietnia 2022

Szkoła Podstawowa w Terpentynie otrzyma dotację na zakup książek do biblioteki szkolnej z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

W związku z przyjęciem 10 września 2021 r. przez Radę Ministrów rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” bardzo nam miło poinformować, że nasza  szkoła na wniosek Dyrektora szkoły  otrzymała wsparcie finansowe w formie dotacji w wysokości 15 000 zł w tym: wkład własny w wysokości 3 000 zł.

Wsparcie finansowe zostało udzielone na:

a. zakup książek będących nowościami wydawniczymi i niebędących podręcznikami,
b. zakup nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych:
– zakup sprzętu komputerowego do wykorzystania przez nauczyciela bibliotekarza,
– zakup oprogramowania dla bibliotek,
– zakup elementów wyposażenia wnętrza biblioteki, w szczególności regałów, półek, biurek, szaf, foteli i elementów oświetlenia,
c. realizację działań promujących czytelnictwo.

Cele szczegółowe Programu:

– zwiększenie atrakcyjności oferty biblioteki szkolnej przez zwiększenie udziału nowości wydawniczych w księgozbiorze,
– wzrost dostępności książek w bibliotece,
– wzmocnienie zainteresowań i aktywności czytelniczej uczniów.

Program zostanie zrealizowany do dnia 31.12.2022 roku.

art. Renata Siudym

Niech Dzień Ziemi trwa cały rok!- apel uczniów klas pierwszych ZPO w Terpentynie

22 kwietnia świętujemy Dzień Ziemi. Jest to okazja do promowania postaw proekologicznych. W tym roku najmłodsi uczniowie szkoły podstawowej- pierwszoklasiści, przygotowali uroczysty apel ekologiczny dla uczniów klas 0-3. Na uroczystości obecna była Pani Dyrektor Anna Kazanowska oraz Pani Wicedyrektor Ewa Hałabiś. Śpiewem piosenek, recytacją wierszy oraz odegranymi scenkami, dzieci przypomniały zasady, jakich powinien przestrzegać Przyjaciel Ziemi, a jakie zachowania zagrażają naszej planecie. W tym roku mieliśmy okazję usłyszeć również recytacje wierszy ekologicznych w języku ukraińskim. Za swój trud i zaangażowanie pierwszaki zostały nagrodzone gromkimi brawami. Na zakończenie głos zabrała Pani Dyrektor Anna Kazanowska, która podziękowała dzieciom za występ. Pamiętajmy, że ochrona Ziemi to obowiązek każdego z nas, codziennie- nie tylko od święta!
Wychowawczynie klas pierwszych składają serdeczne podziękowania dla Rodziców za przygotowanie przepięknych strojów dla swoich pociech.

art. Żaneta Łojek

Zapraszamy do galerii

Występ wielkanocny uczniów ZPO w Terpentynie

13 kwietnia uczniowie naszej szkoły, podczas apelu wielkanocnego, przypomnieli całej społeczności szkolnej oraz przedstawicielom gminy
o polskich zwyczajach wielkanocnych. Klasa czwarta, pod opieką pani Barbary Oklecińskiej oraz pani Agnieszki Sałaty, pięknie wyrecytowała wiersze i opowiedziała o tradycjach przeżywania świąt Wielkiej Nocy. Chór szkolny pod kierunkiem pana Jakuba Tarnawskiego  donośnie wyśpiewał piosenki o tematyce świątecznej wprowadzając wszystkich w atmosferę zadumy i osobiste refleksje.

Zapraszamy do galerii

Jesteśmy w społeczności Uniwersytetu Dziecięcego Marii Curie- Skłodowskiej!

Współpracując z Akademią Młodego Naukowca „Młyn Hipolit”, mieliśmy przyjemność poznać Państwa Annę i Grzegorza Bukowskich, którzy podczas prowadzonych w naszej szkole warsztatów zarazili naszych uczniów swoją pasją w poznawaniu otaczającego nas świata. Państwo Bukowscy są właścicielami liczącej ok. 10 000 eksponatów kolekcji minerałów, meteorytów i skamieniałości. Dni z Akademią w opinii uczniów „to najfajniejsze dni w szkole”. Stałym punktem w planie pracy szkoły są cykliczne wyjazdy edukacyjne do UMCS na pokazy z fizyki. Gościliśmy w szkole również wykładowców Uniwersytetu, którzy prowadzili zajęcia dla naszych uczniów, a wśród nich również panią Annę, która od 2012 roku prowadzi Uniwersytet Dziecięcy UMCS.

Spotkania z nauką wokół Akademii i Uniwersytetu sprawiły, że Pani Dyrektor wystosowała prośbę o włączenie do społeczności Uniwersytetu Dziecięcego Marii Curie -Skłodowskiej wychowanków Zespołu Placówek Oświatowych im. Batalionów Chłopskich w Terpentynie, co spotkało się z pozytywną odpowiedzią Pani prof. dr hab. Doroty Kołodyńskiej.

Uniwersytet Dziecięcy to jednostka ogólnouczelniana UMCS, której główną misją jest wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży w formie zabawy. Już od dziesięciu lat Uniwersytet Dziecięcy wpływa na rozwijanie dziecięcej ciekawości, zainteresowań oraz kształtowanie postawy nastawionej na odkrywanie otaczającego świata kultury i nauki.

W ramach współpracy nasi wychowankowie będą mogli skorzystać z bogatej oferty wykładów, warsztatów, wyjazdów naukowo – dydaktycznych oraz innych imprez popularyzujących naukę i sprzyjających rozwijaniu talentów i zdolności dzieci i młodzieży.  14 marca uczniowie naszej szkoły brali udział w Światowym Dniu Liczby Pi, spędzając ten dzień na UMCS w Lublinie Był to czas niesamowitej matematycznej zabawy i nowych wyzwań podejmowanych w miłej i serdecznej atmosferze Uniwersytetu.

Dziękujemy za ten czas i już czekamy na nowe spotkanie z nauką na UMCS.
Społeczność ZPO

« Starsze wpisy