Nauczanie zdalne od 22 marca do 11 kwietnia…

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od poniedziałku 22.03.2021r do 11.04.2021r. naukę zdalną prowadzimy również w klasach I-III.

Nadal w trybie stacjonarnym  z zachowaniem reżimu sanitarnego pracują:
– oddziały przedszkolne Przedszkola Gminnego w Terpentynie,
– oddział „0”  w Szkole Podstawowej w Terpentynie,
– oddział przedszkolny w Punkcie Przedszkolnym w Dzierzkowicach Woli.

 Świetlica szkolna funkcjonuje w godzinach od 7.00-15.00.

 Zgodnie z harmonogramem odbywać się będą konsultacje dla uczniów klas ósmych:

-poniedziałek klasa 8b od godziny 12.45 do 15.20.

-czwartek klasa 8a od godziny 12.45 do 15.20.

Nadal obowiązują ustalone wcześniej wytyczne do prowadzenia nauki zdalnej w ZPO w Terpentynie. (link poniżej)

Informacja o sposobie prowadzenia nauki zdalnej w ZPO w Terpentynie.

KO w Lubinie -Wracamy czasowo do nauki zdalnej w szkołach.

Dyrekcja ZPO w Terpentynie

Komentarze są wyłączone.