Próbna ewakuacja w ZPO w Terpentynie

W dniach 6-7 października 2020 roku w naszej szkole została przeprowadzona próbna ewakuacja. Wzięły w niej udział przedszkolaki, uczniowie i pracownicy ZPO w Terpentynie i filii w Dzierzkowicach-Woli. Celem próbnej ewakuacji było poznanie zasad i procedur jej bezpiecznego przeprowadzenia oraz nabycie umiejętności i wyrabianie właściwych zachowań w sytuacji zagrożenia (np. pożaru). Przeprowadzone w tym roku ćwiczenia były szczególnie ważne ze względu na zmiany w planach ewakuacji spowodowanych oddaniem do użytku nowej hali sportowej.

art. Jacek Zdenicki

Zapraszamy go galerii

Komentarze są wyłączone.