Wybory Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2020/2021 w ZPO w Terpentynie

23 września 2020 roku społeczność szkolna wybrała przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły. Tajne wybory odbyły się drogą elektroniczną, należało oddać głos na jednego kandydata spośród zgłoszonych wcześniej ochotników.

Przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego została Julia Borycka uczennica klasy 7c.

Następnego dnia na zebraniu nowego S.U., w skład którego wchodzą przewodniczący klas IV-VIII oraz Julia, dokonano głosowania na zarząd S.U., w wyniku głosowania ustalono skład:

Zarząd Samorządu Uczniowskiego:

Zastępca: Patrycja Sikora klasa 7b
Sekretarz: Milena Cielepała klasa 7c
Skarbnik: Lena Ryba klasa 6b

Pozostali członkowie:

Zuzanna Piekarz klasa IVa
Piotr Ciastek klasa IVb
Amelia Chojnacka klasa Va
Bartosz Młynik klasa VIa
Marcel Marszałek klasa VIIa
Kinga Dobrowolska klasa VIIIa
Wiktoria Stefańczak klasa VIIIb

Opiekunowie S.U. : Iwona Młynik oraz Jacek Zdenicki.

art. Iwona Młynik

Komentarze są wyłączone.