Archive for 22 września 2020

Pamiętamy o żołnierzach września 1939 roku – delegacja ZPO w Terpentynie na uroczystym odsłonięciu tablicy poświęconej pamięci mjr. Romualda Kamińskiego

W dniu 20 września 2020 roku delegacja Zespołu Placówek Oświatowych im. Batalionów Chłopskich w Terpentynie uczestniczyła w odsłonięciu tablicy poświęconej pamięci mjr. Romualda Romana Stanisława Kamińskiego, rotmistrza 24 Pułku Ułanów (pośmiertnie awansowanego na majora), więźnia Kozielska, zamordowanego w Katyniu. W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, m.in. Poseł na Sejm RP Kazimierz Choma, Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski i Wójt Gminy Dzierzkowice Marcin Gąsiorowski oraz poczty sztandarowe: Powiatu Kraśnickiego, Gminy Dzierzkowice, Związku Piłsudczyków RP i ZPO w Terpentynie. Naszą szkołę reprezentowali pani dyrektor  Anna Kazanowska, pani Monika Tracz-Cebula i pan Jacek Zdenicki oraz uczniowie: Katarzyna Kilian, Agata Michota, Angelika Soból, Filip Zapaliski i Karol Zarzycki.
Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele pw. św. Józefa w Kraśniku w intencji rotmistrza Romualda Kamińskiego i ofiar II wojny światowej. Następnie jej uczestnicy udali się do miejscowości Wyżnianka w gminie Dzierzkowice, gdzie na kapliczce (stojącej w miejscu domu rodziny Kamińskich)poświęcono i odsłonięto pamiątkową tablicę. Aktu odsłonięcia tablicy dokonali wnuczka majora Kamińskiego Katarzyna Molik-Nibus, poseł Kazimierz Choma, marszałek Jarosław Stawiarski i Marian Bis (mieszkaniec Wyżnianki), który przez wiele lat zabiegał o upamiętnienie rotmistrza. Wartę honorową wystawił zastęp harcerzy z Wyżnicy. Uwieńczeniem uroczystości był apel poległych ku czci żołnierzy 24 Pułku Ułanów im. Hetmana Wielkiego Koronnego Stanisława Żółkiewskiego – ofiar Zbrodni Katyńskiej oraz złożenie wieńców, kwiatów i zniczy pod pamiątkową tablicą.
Na zakończenie w Gminnym Ośrodku Kultury w Dzierzkowicach odbyła się prelekcja o rodzinie Romualda Kamińskiego. Jego wnuczka przedstawiła krótki zarys historii rodziny, a dr Dominik Szulc (Społeczny Opiekun Zabytków Kraśnika) życiorys rotmistrza od służby w wojsku carskim i armii Denikina, po służbę w 24 Pułku Ułanów Wojska Polskiego i śmierć w Katyniu.

Chwała Bohaterom.

art. Jacek Zdenicki

(fot. krasnik24.pl)

Zapraszamy do galerii