Archive for 21 września 2020

Odpisy z obiadów!

Informacja dla Rodziców.

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami i pytaniami,

przypominamy, że  zgłoszania nieobecności dziecka w szkole w celu odpisu z obiadów należy dokonać zgodnie z regulaminem:

  1. Zwrot poniesionych kosztów może nastąpić z powodu choroby, wycieczki, lub innych przyczyn losowych.
  • Nieobecność musi być zgłoszona w sekretariacie szkoły telefonicznie  pod numer telefonu 818221002 lub osobiście z jednodniowym wyprzedzeniem najpóźniej do godz.15.00 dnia poprzedniego lub w dniu nieobecności w godz.   7.00- do 7.30. Tylko na tej podstawie powstała nadpłata może być zaliczona na poczet opłaty na następny miesiąc.
  • Odliczenie kwoty następuje z odpłatności w następnym miesiącu.
  • W szczególnych przypadkach, gdy uczeń lub rodzic dokonujący wpłaty na początku miesiąca zgłasza nieobecności w ściśle określonych dniach tygodnia, pobierana jest opłata pomniejszona o kwotę za zgłoszone dni.
  • Niezgłoszona nieobecność na obiedzie nie podlega zwrotowi kosztów.
  • Całkowitą rezygnację z obiadów można zgłosić w każdym dniu miesiąca.

Opłatę za obiady, po otrzymaniu zestawienia z danego miesiąca,

  należy niezwłocznie wpłacić na konto:

64 8717 1019 2004 4000 1467 0002 

Tytułem: Opłata za wyżywienie miesiąc