Archive for 3 września 2020

INAUGURACJA NOWEGO ROKU SZKOLNEGO 2020/2021 ORAZ OTWARCIE HALI SPORTOWEJ

     Inauguracji  roku szkolnego 2020/2021 towarzyszyła uroczystość otwarcia nowo wybudowanej  hali sportowej, której przyświecało motto: „W życiu ważny jest nie triumf, lecz walka; rzeczą istotną jest nie zwyciężać, lecz umieć toczyć zwycięski bój”. Program tego dnia prowadziła  pani Małgorzata Wójtowicz.
Pan Marcin Gąsiorowski Wójt Gminy Dzierzkowice powitał zaproszonych gości, a byli to:  pan Jarosław Stawiarski Marszałek Województwa Lubelskiego, pan Krzysztof Hetman Poseł do Parlamentu Europejskiego, pan Kazimierz Choma Poseł na Sejm RP, pan Marek Kos Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego, pan Artur Domański  Dyrektor Departamentu Promocji, Sportu i Turystyki,   pan Andrzej Rolla Starosta Kraśnicki. Władze oświatowe reprezentowała starsza wizytator Lubelskiego Kuratorium Oświaty pani Wioletta Czochór.
Wśród znamienitych gości byli z nami również: burmistrzowie, wójtowie okolicznych gmin, dyrektorzy szkół, dyrektorzy jednostek organizacyjnych gminy, Radni Gminy Dzierzkowice z panem przewodniczącym Dariuszem Latosem na czele, sołtysi, przedstawiciele klubów sportowych i organizacji pozarządowych. Nie zabrakło też przedstawicieli firmy REM-BUD  – wykonawcy obiektu. Uczniów reprezentowały tym razem klasy 7 – 8 w otoczeniu wychowawców, grona pedagogicznego i pracowników szkoły. Jak zawsze towarzyszyli nam Rodzice.

Podczas wtorkowej uroczystości inwestycję podsumował wójt Marcin Gąsiorowski.

Dane ogólne obiektu:

  • wymiary boiska 26,00 x 44,00m
  • powierzchnia użytkowa – 1468,47m²
  • powierzchnia całkowita – 1554,75m2
  • długość x szerokość – 35,30m x 44,78m
  • wysokość budynku: – 11,79m
  • liczba kondygnacji – 1

Budowa obiektu kosztowała prawie 7 milionów złotych, z czego około 3 milionów stanowi dotacja, którą samorząd pozyskał z  Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

1 września  to również  rocznica wybuchu II wojny światowej,  pamięć ofiar uczczono minutą ciszy.

    Następnie głos zabrała  pani Anna Kazanowska Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Terpentynie. Inaugurując nowy rok szkolny w scenerii nowoczesnej hali sportowej w imieniu całej społeczności szkolnej  podziękowała  pomysłodawcom i osobom, które wspierały i realizowały tę inicjatywę. Podziękowania przyjmowali m.in.: Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski, europoseł Krzysztof Hetman, radny Sejmiku Województwa Lubelskiego Marek Kos, Wioletta Czochór z Kuratorium Oświaty w Lublinie ,wójt Marcin Gąsiorowski, przewodniczący Rady Gminy Dzierzkowice Dariusz Latos  oraz inspektor do spraw budownictwa urzędu gminy Wojciech Młynik. Miłym akcentem wśród wielu słów skierowanych do nas od  zacnych gości  były prezenty w postaci piłek i sprzętu  sportowego  dla naszych uczniów.

     Poświęcenia obiektu dokonał proboszcz parafii Dzierzkowice ks. Wiesław Rycerz. Symbolicznym otwarciem nowej hali sportowej stało się przecięcie wstęgi przez przedstawicieli władz wojewódzkich, powiatowych, gminnych i szkolnych.
„Coś się w życiu kończy, coś się zaczyna”- tymi słowami Pani Dyrektor podczas uroczystej inauguracji roku szkolnego zwróciła się do odchodzących na emeryturę pań: Urszuli Muszelskej i Jadwigi Komorowskiej, dziękując za lata przepracowane w murach naszej szkoły. „Radość najpiękniejszych lat”  dla pań  wyśpiewała uczennica klasy 7 Katarzyna Kilian.

Pani Urszula Muszelska, pracując jako nauczyciel muzyki i informatyki, wychowała wiele pokoleń młodzieży, przygotowała liczne uroczystości szkolne i gminne, w tym i dzisiejszą. Prowadziła również zajęcia chóru szkolnego.

Pani Jadwiga Komorowska jako nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej wychowała i wykształciła wiele pokoleń dzieci z matczyną troską  wprowadzając je w szkolny świat.

W części artystycznej wzięli udział uczniowie i nauczyciele Zespołu Placówek Oświatowych w Terpentynie. Układ taneczny przygotowany pod nadzorem pani Agnieszki Flisek  zaprezentowały uczennice klasy VII b, VII a, VIIIa (Julia i Oliwia Skoczylas, Patrycja Sikora, Karolina Dobrowolska, Kinga Dobrowolska i Gabriela Zarzycka).

Chór szkolny ( Milena Cielepała, Katarzyna Kilian, Julia i Oliwia Skoczylas, Patrycja Sikora, Karolina i Kinga Dobrowolska, Alicja Dudek, Zuzanna Łojek, Wiktoria Małys, Agata Michota , Agnieszka Wojtak) zaśpiewał piosenkę „Pięknie żyć”, a solowe wykonanie pt. „Sportowe marzenia”   wyśpiewała Milena Cielepała.  Strofy o sporcie wyrecytowali: Wiktoria Krasna, Weronika Gołoś, Igor Loch i Piotr Zabiegliński.

Zespół nauczycieli w składzie: Pani Urszula Muszelska (pianino), pani Małgorzata Wójtowicz, pani Agnieszka Flisek, pani Monika Tracz-Cebula wokal, pan Mirosław Kasperski ( gitara basowa), pan Grzegorz Michałowski (perkusja) i pan Jakub Tarnawski (gitara klasyczna) wykonał brawurowo wiązankę piosenek ludowych oraz utwór „Biegnij przed siebie”. Pani Dyrektor na zakończenie części artystycznej ogłosiła konkurs na nazwę dla zespołu😊

  Dziękując wszystkim za obecność, a pracownikom szkoły za przygotowanie tej uroczystości Pani Dyrektor zaprosiła do obejrzenia galerii zdjęć z budowy hali, kronik szkolnych oraz złożenia pamiątkowych wpisów w Księdze gości.

Następnie wszyscy udali się na słodki poczęstunek.

art. Monika Tracz-Cebula

Zapraszamy do galerii