Archive for 25 września 2020

Wybory Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2020/2021 w ZPO w Terpentynie

23 września 2020 roku społeczność szkolna wybrała przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły. Tajne wybory odbyły się drogą elektroniczną, należało oddać głos na jednego kandydata spośród zgłoszonych wcześniej ochotników.

Przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego została Julia Borycka uczennica klasy 7c.

Następnego dnia na zebraniu nowego S.U., w skład którego wchodzą przewodniczący klas IV-VIII oraz Julia, dokonano głosowania na zarząd S.U., w wyniku głosowania ustalono skład:

Zarząd Samorządu Uczniowskiego:

Zastępca: Patrycja Sikora klasa 7b
Sekretarz: Milena Cielepała klasa 7c
Skarbnik: Lena Ryba klasa 6b

Pozostali członkowie:

Zuzanna Piekarz klasa IVa
Piotr Ciastek klasa IVb
Amelia Chojnacka klasa Va
Bartosz Młynik klasa VIa
Marcel Marszałek klasa VIIa
Kinga Dobrowolska klasa VIIIa
Wiktoria Stefańczak klasa VIIIb

Opiekunowie S.U. : Iwona Młynik oraz Jacek Zdenicki.

art. Iwona Młynik

Pamiętamy o żołnierzach września 1939 roku – delegacja ZPO w Terpentynie na uroczystym odsłonięciu tablicy poświęconej pamięci mjr. Romualda Kamińskiego

W dniu 20 września 2020 roku delegacja Zespołu Placówek Oświatowych im. Batalionów Chłopskich w Terpentynie uczestniczyła w odsłonięciu tablicy poświęconej pamięci mjr. Romualda Romana Stanisława Kamińskiego, rotmistrza 24 Pułku Ułanów (pośmiertnie awansowanego na majora), więźnia Kozielska, zamordowanego w Katyniu. W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, m.in. Poseł na Sejm RP Kazimierz Choma, Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski i Wójt Gminy Dzierzkowice Marcin Gąsiorowski oraz poczty sztandarowe: Powiatu Kraśnickiego, Gminy Dzierzkowice, Związku Piłsudczyków RP i ZPO w Terpentynie. Naszą szkołę reprezentowali pani dyrektor  Anna Kazanowska, pani Monika Tracz-Cebula i pan Jacek Zdenicki oraz uczniowie: Katarzyna Kilian, Agata Michota, Angelika Soból, Filip Zapaliski i Karol Zarzycki.
Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele pw. św. Józefa w Kraśniku w intencji rotmistrza Romualda Kamińskiego i ofiar II wojny światowej. Następnie jej uczestnicy udali się do miejscowości Wyżnianka w gminie Dzierzkowice, gdzie na kapliczce (stojącej w miejscu domu rodziny Kamińskich)poświęcono i odsłonięto pamiątkową tablicę. Aktu odsłonięcia tablicy dokonali wnuczka majora Kamińskiego Katarzyna Molik-Nibus, poseł Kazimierz Choma, marszałek Jarosław Stawiarski i Marian Bis (mieszkaniec Wyżnianki), który przez wiele lat zabiegał o upamiętnienie rotmistrza. Wartę honorową wystawił zastęp harcerzy z Wyżnicy. Uwieńczeniem uroczystości był apel poległych ku czci żołnierzy 24 Pułku Ułanów im. Hetmana Wielkiego Koronnego Stanisława Żółkiewskiego – ofiar Zbrodni Katyńskiej oraz złożenie wieńców, kwiatów i zniczy pod pamiątkową tablicą.
Na zakończenie w Gminnym Ośrodku Kultury w Dzierzkowicach odbyła się prelekcja o rodzinie Romualda Kamińskiego. Jego wnuczka przedstawiła krótki zarys historii rodziny, a dr Dominik Szulc (Społeczny Opiekun Zabytków Kraśnika) życiorys rotmistrza od służby w wojsku carskim i armii Denikina, po służbę w 24 Pułku Ułanów Wojska Polskiego i śmierć w Katyniu.

Chwała Bohaterom.

art. Jacek Zdenicki

(fot. krasnik24.pl)

Zapraszamy do galerii

Odpisy z obiadów!

Informacja dla Rodziców.

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami i pytaniami,

przypominamy, że  zgłoszania nieobecności dziecka w szkole w celu odpisu z obiadów należy dokonać zgodnie z regulaminem:

  1. Zwrot poniesionych kosztów może nastąpić z powodu choroby, wycieczki, lub innych przyczyn losowych.
  • Nieobecność musi być zgłoszona w sekretariacie szkoły telefonicznie  pod numer telefonu 818221002 lub osobiście z jednodniowym wyprzedzeniem najpóźniej do godz.15.00 dnia poprzedniego lub w dniu nieobecności w godz.   7.00- do 7.30. Tylko na tej podstawie powstała nadpłata może być zaliczona na poczet opłaty na następny miesiąc.
  • Odliczenie kwoty następuje z odpłatności w następnym miesiącu.
  • W szczególnych przypadkach, gdy uczeń lub rodzic dokonujący wpłaty na początku miesiąca zgłasza nieobecności w ściśle określonych dniach tygodnia, pobierana jest opłata pomniejszona o kwotę za zgłoszone dni.
  • Niezgłoszona nieobecność na obiedzie nie podlega zwrotowi kosztów.
  • Całkowitą rezygnację z obiadów można zgłosić w każdym dniu miesiąca.

Opłatę za obiady, po otrzymaniu zestawienia z danego miesiąca,

  należy niezwłocznie wpłacić na konto:

64 8717 1019 2004 4000 1467 0002 

Tytułem: Opłata za wyżywienie miesiąc

HARMONOGRAM WYWIADÓWEK.

Zebrania wychowawców z rodzicami odbywać się będą wg.załączonego harmonogramu w reżimie sanitarnym z zachowaniem dystansu społecznego.

w dniu 16 września 2020r

Klasa Ia  sala nr 8  godz. 16.30
Klasa Ib  sala nr 3  godz. 15.45
Klasa IIa  sala nr 12  godz. 16.00
Klasa IIb  sala nr 14  godz. 16.15
Klasa IIIa  sala nr 9   godz. 15.30
Klasa IIIb  sala nr 11  godz. 16 .45
Klasa IVa  sala nr 4   godz.  16.45
Klasa IVb  sala nr 2  godz.  17.00

w dniu 17 września

Klasa Va  sala nr  5  godz. 15.30  
Klasa VIa  sala nr 1  godz. 15.45  
Klasa VIb  sala nr 16   godz. 15.45  wejściem bocznym
Klasa VIIa  sala nr 17   godz.  16.00  
Klasa VIIb  sala nr 7  godz.  15.30  wejściem bocznym
Klasa VIIc ­  sala nr 18  godz.16.15  
Klasa VIIIa  sala nr 19  godz. 16.30  
Klasa VIIIb  sala nr 15   godz. 16.45  

Filia

16 września

Klasa I  godz.14.30
Klasa II  godz.15.00

Dyrektor Anna Kazanowska

« Starsze wpisy