Archive for 31 maja 2020

KONSULTACJE KLAS 4-7

Drodzy Uczniowie!

Od 1 czerwca ruszają w szkole stacjonarne spotkania- konsultacje dla uczniów, w celu usystematyzowania materiału czy poprawy oceny na potrzebę klasyfikacji. Konsultacje odbywać się będą wg ustalonego harmonogramu, który w miarę bieżących potrzeb może ulec modyfikacji. W czasie spotkań obowiązuje ścisłe przestrzeganie procedur bezpieczeństwa.

Harmonogram konsultacji od 8 do 10 czerwca

Dyrekcja ZPO

ZBIÓRKA ELEKTROŚMIECI

Dołączamy do akcji ekologicznej
Szkole pomagamy
i Świat oczyszczamy –
Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci
.

Zachęcamy uczniów, rodziców i wszystkich mieszkańców gminy do wspólnego dbania o środowisko, w którym żyjemy. Możemy to zrobić, oddając zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, z którym nie wiadomo co zrobić, a którego składowanie ma bardzo szkodliwy wpływ na nasze zdrowie.

W dniu 1 czerwca, można oddać sprzęt na placu szkolnym
w Dzierzkowicach Woli 184 B
w godzinach od 8.00- 17.00.

Dyrekcja ZPO w Terpentynie

Rodzaje sprzętu elektrycznego i elektronicznego, który można oddać.

KONKURS WIEDZY O KRAJACH ANGLOJĘZYCZNYCH DLA UCZNIÓW KLAS 4-8 z ZPO w Terpentynie

Drodzy uczniowie, w rozwinięciu tego wpisu znajdziecie pytania związane ze Szkolnym Konkursem Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych. Do pytań dołączone są oczywiście odpowiedzi, których znajomość będzie sprawdzana. Konkurs będzie przeprowadzony  online. Zadania konkursowe składają  się z pytań jednokrotnego wyboru lub wymagających krótkiej odpowiedzi.

Test eliminacyjny będzie zawierał  30 losowo wybranych pytań.

Proszę, aby chętni do wzięcia udziału w zmaganiach konkursowych uczniowie klas 4-8 zgłaszali swoje uczestnictwo  do końca tygodnia, czyli do 29 maja,  wysyłając wiadomość do mnie na Librusa lub na adres: jadwiga.kramek@zpo-terpentyna.pl.

Konkurs odbędzie się 10 czerwca o godz. 10:00.

Konkurs wiedzy o krajach anglojęzycznych-pytania i odpowiedzi.

art. Jadwiga Kramek

ZWROT PODRĘCZNIKÓW DO BIBLIOTEKI

W związku z obowiązkiem zwrotu podręczników do biblioteki szkolnej, zostały wyznaczone terminy dla poszczególnych klas.
Prosimy uczniów, by w tym samym czasie dokonali rozliczenia się
z kluczyków do szafek w szatni i jednocześnie zabrali swoje rzeczy pozostawione w szafkach.

W tym samym czasie uczniowie dokonują zwrotu wypożyczonych laptopów i tabletów.

Powyższe czynności koordynują wychowawcy poszczególnych klas i bibliotekarz.
Wszystkich obowiązuje obowiązek przestrzegania procedur bezpieczeństwa.

Procedury w zakresie przyjmowania książek, podręczników i innych materiałów bibliotecznych od czytelników do biblioteki szkolnej w ZPO w Terpentynie w czasie epidemii koronawirusa.

Harmonogram zwrotu podręczników do biblioteki szkolnej

15 czerwca

Od godziny 8.00 – klasy I

Od godziny 9.00 – klasy  II

Od godziny 10.00 – klasy III

19 czerwca

Od godziny 8.00 – klasa IV

Od godziny 9.00 – klasy V

Od godziny 10.00 – klasy VI

Od godziny 11.00 – klasy VII

Od godziny 12.00 – klasy VIII

Dyrekcja ZPO w Terpentynie

« Starsze wpisy